Kuressaare linn

Kuressaare on Saaremaa ainus linn, mis sai Riia õiguse alusel hertsog Magnuselt linna õigused 1563. aasta 8. mail, kandes toona Arensburgi nime. 1917. aastal sai Arensburgist Kuressaare. Vahepealsel nõukogude okupatsiooni perioodil kandis linn Kingissepa nime. 1988. aasta 23. juunil sai Kuressaare oma nime tagasi.

2017. aasta oktoobrini, mil haldusreformi käigus ühineti teiste Saaremaa omavalitsustega, oli Kuressaare eraldi omavalitsusüksus. Haldusreformijärgselt kuulub linn Saaremaa valla koosseisu, olles nii valla kui ka jätkuvalt maakonna keskus. Kuressaares paiknevad ka Saaremaa valla neli peamist administratiivhoonet.

Täna on Kuressaare turvaline, tervislik ja arendusmeelne linn, mis on avatud rahvusvaheliseks koostööks. Kuressaare on Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku asutajaliige, laste- ja noortesõbralik linn ning samuti Eesti päikesepealinn. 2020. aastal kandis Kuressaare esimene linnana Eestis Euroopa spordilinna tiitlit.