Laimjala teenuskeskus

Vallamaja, Laimjala küla 94401, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Vilmar Rei 452 5143
503 8029
vilmar.rei@saaremaavald.ee
Infospetsialist Siiri Reek 452 5144
siiri.reek@saaremaavald.ee
Eestkostespetsialist Ervin Raudsik 5198 8173
ervin.raudsik@saaremaavald.ee

Laimjala piirkond asub Ida-Saaremaal, piirnedes Pöide, Valjala ja Orissaare piirkondadega. Laimjala piirkonna territooriumil on 23 küla. Piirkonna teenuskeskus asub Laimjala külas.

Teated

Laimjala osavallakogu koosolek toimub 25. mail kell 15.30 elektrooniliselt.
PÄEVAKORD
1. Otsuse „Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa Vallavalitsus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" eelnõu (2.lugemine) 
2. Saaremaa valla hariduse arengukava 2020-2030
3. Saaremaa valla kalmistute kasutamise eeskiri
4. Koerte ja kasside pidamise eeskiri Saaremaa vallas
5. Info ja jooksvad küsimused
Saaremaa Vallavalitsuse hooned ja teenuskeskused on avatud tavapärasel ajal. Vältimaks järjekorda ja inimeste kogunemist, palume enne külastamist oma vastuvõtt vastava teenistujaga kokku leppida kas telefoni või e-posti teel (või üldtelefonil 452 5000). Lisainfo »