Laimjala osavallakogu

16. juuni 2020 osavallakogu koosolekul oli päevakorras:
1. „Vee-ettevõtja määramine" eelnõu
2. Saaremaa Vallavolikogu 26. aprilli 2019. a määruse nr 8 "Raieloa andmise kord" muutmine" eelnõu
3. Jooksvad küsimused ja info

Laimjala osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 7-liikmeline osavallakogu:

Aive Sepp (esimees) aive0303@gmail.com
Sille Kaljuste (aseesimees) asillekas@gmail.com
Eha Ennemuist eha.ennemuist@gmail.com
Karl Link karl.link12@gmail.com
Veljo Mets veljomets@hot.ee
Reelika Roost reelika.roost@gmail.com
Anna-Liisa Õispuu kuisiisjuba@gmail.com

 

Vaata ka:
Laimjala osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid