Leisi teenuskeskus

Kooli 12, Leisi 94202, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Tuuli Pärtel 452 5171
tuuli.partel@saaremaavald.ee
Infospetsialist Airi Toompuu 452 5170
airi.toompuu@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Maret Ignatovitš 452 5148
5343 6289
maret.ignatovits@saaremaavald.ee
Lastekaitsespetsialist Elve Rozenkron 452 5176
5749 3930
elve.rozenkron@saaremaavald.ee

Ehitusspetsialist
vastuvõtt Leisi: T, N, R (v.a kuu esimene N)   

Üllar Jõgi

452 5147
5621 6246
ullar.jogi@saaremaavald.ee

Sünni registreerimine                      Tuuli Pärtel puhkab 6.-17. jaanuar

Uudised ja teated

Pärsama rahvamajas:
18. jaanuaril kell 11 Lustiline laupäev. Tantsime, mängime, võistleme, joonistame.
25. jaanuaril kell 17 A.-M. Tevahi ja J. Puusepa etendus „Leivi". Lugu armastusest, XIX külateatrite festivali 2019 laureaat. Pääse 7€
31. jaanuaril kell 19 saskuturniir.
 
Leisi perearsti vastuvõtt jaanuaris:

esmaspäev kell 11.40–15.20, reedel kell 9–13
Aadress: Leisi teenuskeskus, Kooli 12, I korrus Leisi/ tervishoid

Saaremaa Vallavalitsuse 4.06.2019 korraldus nr 879
"Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Haldus hinnakirja kinnitamine" TEENUSTE HINNAKIRI 
 LEISI APTEEK avatud uutel aegadel! 
E, K, R kella  9–
18, tel 457 3291
 Leisi piirkonna leht „Koduvald" ilmub üle ühe kuu – aprillis, juunis, augustis, oktoobris ja detsembris. Ootame materjale lehtedesse eelneva kuu viimaseks päevaks! Need palun saata airi.toompuu@saaremaavald.ee või tuua Leisi teenuskeskusesse.

Tule trenni!

 

Tule ja veeda aega perega!

Info kodulehele

Ühendust võtta teenuskeskuse infospetsialistiga.