Haridus

Leisi Kool

Alates 2019/20 õppeaastast tegutseb uue nimega Leisi Kool edasi põhikoolina.

MTÜ Metsküla Lastehoid 
Avaldus lastehoidu siin: 

Pärsama Lasteaed

Sisukord:

Meist

Eesmärgid

Hoolekogu

Personal

Tegevuskava

 

Kontakt:
e-post: parsama.lasteaed@saare.ee
telefon: 457 3739
telefon (Leisi rühm): 525 3793
avatud E-R 7.1518.00

 

2018/19 õppeaastal on Pärsama Lasteaias 65 last.
Lasteaia põhimäärus
Lasteaia arengukava
2018-19 õppeaasta I poolaasta tegevuskava

Pärsama Lasteaed avati 1. oktoobril 1987. a nelja rühmalise lasteaiana. Vahepealsetel aastatel töötasime 3-rühmalisena. 2017 aasta 1. septembrist avasime Leisi kooli ruumides taas neljanda rühma.

Meie rühmade seinu kaunistavad vahvad tegelased lasteraamatutest ning sellest lähtuvalt on igale rühmale antud nimi:

Piilupardi rühm (1,5–3-aastased)Õpetajad: Merle Kuusmaa ja Ireene Püüa, õpetaja abi Tiiu Leps. 
piilupardid@leisi.ee

Naksitralli rühm (3–5-aastased)Õpetajad: Maila Rohi ja Katrin Maandi, õpetaja abi Sirje Nau.
naksitrallid@leisi.ee

Karlssoni rühm (4–7-aastased)  sobitusrühmÕpetajad: Karin Lõhmus ja ÜlleTool, õpetaja abi Ülle Võlma. 
karlssonid@leisi.eetel 457 3739, 518 5417

Lote rühm (1,57-aastased)Õpetaja Ingrid Humal, õpetaja assistendid: Kristiina Lazareva ja Õie Valma. 
leisi.lasteaed@saare.ee, tel 525 3793

 

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgid 2018/2019. õppeaastal:

Oleme sõbralikud. Lasteaias suhtlevad kõik omavahel sõbralikult, ollakse tähelepanelikud ja abivalmid.
Arendame loovust. Tegevuste kaudu realiseeritakse loovaid ideid, mis on huvitavad ja fantaasiarikkad.
Teeme koostööd. Arvestatakse üksteise soovide ja vajadustega, olulised on paindlikkus ja mõistmine.
Usaldame üksteist. Oleme toeks kolleegidele ja lapsevanematele, tegeldes ühiselt laste õpetamise ja kasvatamisega.

Missioon: Olla lapsevanemate poolt hinnatud ja usaldusväärne lasteaed, kus lastel on mänguks, sportimiseks ja õppetööks suurepärased võimalused.

Õppeaasta moto: Koos tegutsedes, lastele mõeldes.

 

Lasteaia hoolekogu koosseis:
Juhan Kanemägi  esimees (Leisi rühma esindaja) 
tel 5341 5691, juhan@oun.ee
Liina Saar – aseesimees (Karlssoni rühma esindaja) 
tel 5330 0787, liina.saar@ut.ee

Kerli Põlluäär (Piilupardi rühma esindaja) 
tel 5664 3519, sabyyne@gmail.com

Karmen Nõmm (Naksitralli rühma esindaja) 
tel 5656 8756, karmen.nomm@mail.ee

Maila Rohi (õpetajate esindaja)
tel 5599 9905, mailarohi@mail.ee

Meelis Kaubi (valla esindaja) 
tel 452 5063, meelis.kaubi@saaremaavald.ee

 

Lasteaia personal:
Liis Madisson  direktor
Heleri Aus   majandusjuhataja
Karin Lõhmus – lasteaiaõpetaja
Merle Kuusmaa – lasteaiaõpetaja
Ülle Tool – lasteaiaõpetaja
Maila Rohi – lasteaiaõpetaja
Katrin Maandi – lasteaiaõpetaja
Ingrid Humal – lasteaiaõpetaja
Ireene Püüa – lasteaiaõpetaja
Tiiu Leps – lasteaiaõpetaja abi
Sirje Nau – lasteaiaõpetaja abi
Ülle Võlma – lasteaiaõpetaja abi 
Kristiina Lazareva – õpetaja assistent
Õie Valma – õpetaja assistent
Aire Kurs – kokk
Pilvi Traumann – kokk
Kersti Kaubi – koristaja-pesupesija (rasedus-sünnituspuhkusel)
Maris Puusepp – koristaja-pesupesija (asendaja)