Lümanda teenuskeskus

Vallamaja, Lümanda küla 93301, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Halduse peaspetsialist
(teed, heakord, vallavara)
Ilmar Antov 504 8513
ilmar.antov@saare.ee
Sotsiaaltööspetsialist Signe Lõhmus 529 6067
signe.lohmus@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

Lääne-Saare kogukonnakogu koosolek toimub 20. mail kell 15 Kuressaares Marientali tee 27. Päevakord:
1. Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord" eelnõu (II lugemine)
2. Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (I lugemine)
3. Saaremaa Vallavolikogu 26.10.2016 määruse nr 57 "Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine
4. Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsuse nr 56 "Riigivara taotlemine munitsipaalomandisse" muutmine
5. Lääne-Saare 2018.a. spordirahade jäägi suunamine tehtud ettepanekutele
6. Külaraha jagamisest
7. Info ja kohapeal algatatud küsimused
Lümanda lubjapargis 

24. mail kell 20 Taritu tubateatri etendus Mis juhtus õllepruuli tänaval? Pilet 5€


 


 
4. juunil kell 18 infopäev "Küttesüsteemide kasutusele võtmine (seadustamine) kortermajades"  Kuressaares (Tallinna 10, saal). Infopäevale on oodatud Saaremaa korteriühistute juhatuse liikmed, kortermajade elanikud ja kõik teised huvilised. Lisainfo: www.saaremaavald.ee/uudised-ja-teated.