Lümanda teenuskeskus

Keskusehoone, Lümanda küla 93301, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Sotsiaaltööspetsialist Heleri Jõgi 452 5140
5750 2452
heleri.jogi@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

 Lääne-Saare kogukonnakogu toimub 21. jaanuaril 2020 kell 16.30 Raekoja saalis. Päevakorras on:
1. Külaraha 2019. aasta kokkuvõte ja külaelu arendamise taotlusvooru rahastamine
2. Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise teel (Vallamaja kinnistu Lümandas)
3. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras (Atla sadama kinnistu)
4. Lääne-Saare teede 2019. aasta investeeringute ülevaade ja lumetõrje 2020
5. Lümanda Pargi taotluse rahastamine
6. Lääne-Saare kogukonnakogu reorganiseerimine
7. Kohapeal algatatud küsimused ja info
Leedri küla koosolek toimub pühapäeval, 26. jaanuaril kell 11 Meelul. Päevakorras külavanema valimine, 2019. aasta kokkuvõte ja 2020. aasta plaanide seadmine.