Lümanda piirkonnaleht Lümanda Teataja

Piirkonnaleht Lümanda Teataja on kogukonna poolt välja antav infoleht, mille eesmärk on Lümanda piirkonna elu kajastamine. 

Lehenumbrid 2020

Lümanda Teataja nr 1 (74) – juuni

Vaata ka: Saaremaa Teataja