Teated

Uus raieloa andmise kord


13. mail 2019 jõustus uus raieloa andmise kord, mis reguleerib Saaremaa valla haldusterritooriumil puu raieks loa taotlemist ja loa andmist. 
Kord kehtib (vt Raieloa kohustusega alad):

  • alevike kompaktse asustusega aladel, 
  • kalmistutel,
  • muinsuskaitsealustes parkides ja kirikuaedades,
  • Kuressaare linna territooriumil.

Luba tuleb taotleda:

  • puu raieks juurekaelalt (rinnasdiameetriga alates 12 cm), 
  • puu hoolduslõikuseks Kuressaare linna territooriumil
  • istutusplaani järgi istutatud mistahes puule või olulise väärtusega põõsale.

Raielube väljastab valla majandus- ja haldusosakond. Väljapool Kuressaaret palume pöörduda kohaliku teenuskeskuse juhi poole. Raieluba väljastatakse, kui puu on spetsialisti hinnangul ohtlik, oluliste määravate kahjustuste ja haigustunnustega, ei oma piisavalt kasvuruumi, lõhub hoonete konstruktsioone vms.

Lisainfo Raieloa taotlemineHaljastuse info

Liiklemisloa taotlemine linna puhkealale sõiduks

Kuressaare linna piiridesse jäävatel puhkealadel on mootorsõidukite liiklemine ja parkimine keelatud, välja arvatud erijuhul vallavalitsuse loal.
Liiklemisloa saamiseks Kuressaare linna puhkealale tuleb pöörduda vallavalitsuse poole e-posti aadressil 
vald@saaremaavald.eemikk.tuisk@saaremaavald.ee või 
martin.kulderknup@saaremaavald.ee.
 

 

 

Kontakt

Majandus- ja haldusosakonna
kontaktid >>

Marientali tee 27,
Kuressaare 93820

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00
R 8.00-15.00
Kodanike vastuvõtt eelneval kokkuleppel.