Teated

_________________________________________________________________________
Lumetõrje Saaremaa valla piirkondades
Kuressaare linn – Kuressaare Linnamajandus, Marek Koppel,
tel 5340 0994, marek.koppel@kuressaare.ee

Saaremaa Haldus:
Kaarma piirkond – Ainer Tiitson,
tel 5918 5799, ainer.tiitson@saaremaavald.ee
Kärla piirkond – Toomas Raun,
tel 5850 4920, toomas.raun@laanesaare.ee
Lümanda piirkond – Ilmar Antov,
tel 504 8513, ilmar.antov@laanesaare.ee

Kihelkonna – Kihelkonna teenuskeskus, Eveli Ait,
tel 5389 2435, eveli.ait@saaremaavald.ee
Laimjala – Laimjala teenuskeskus, Vilmar Rei,
tel 503 8029, vilmar.rei@saaremaavald.ee
Leisi – Saaremaa Haldus, Jaak Grepp,
tel 522 7431, kommunaal.leisi@tt.ee
Mustjala – Mustjala teenuskeskus, Kalle Kolter,
tel 5322 9703, kalle.kolter@saaremaavald.ee
Orissaare – Orissaare teenuskeskus, Taavi Kand,
tel 5621 7728, taavi.kand@saaremaavald.ee
Pihtla – Pihtla teenuskeskus, Tiit Rettau,
tel 506 6193, tiit.rettau@saaremaavald.ee
Pöide – Pöide teenuskeskus, Toomas Oll,
tel 509 6104, toomas.oll@saaremaavald.ee
Salme – Salme teenuskeskus, Kalmer Poopuu,
tel 511 6418, kalmer.poopuu@saaremaavald.ee
Torgu – Torgu teenuskeskus, Marite Ringas,
tel 5340 9472, marite.ringas@saaremaavald.ee
Valjala – Valjala teenuskeskus, Tiit Aavik,
tel 521 6672, tiit.aavik@saaremaavald.ee
_
___________________________________________________________________________

Liiklemisloa taotlemine linna puhkealale sõiduks

Kuressaare linna piiridesse jäävatel puhkealadel on mootorsõidukite liiklemine ja parkimine keelatud, välja arvatud erijuhul vallavalitsuse loal.
Liiklemisloa saamiseks Kuressaare linna puhkealale tuleb pöörduda vallavalitsuse poole e-posti aadressil 
vald@saaremaavald.eemikk.tuisk@saaremaavald.ee või 
martin.kulderknup@saaremaavald.ee.
____________________________________________________________________________

 

 

Kontakt

Majandus- ja haldusosakonna
kontaktid >>

Marientali tee 27,
Kuressaare 93820

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00
R 8.00-15.00
Kodanike vastuvõtt eelneval kokkuleppel.