Istungite materjalid

Eelnõud

2019
25. jaanuar 2019

Päevakord
 
 

Vastuvõetud õigusaktid

Vastavalt Riigi Teataja seadusele avaldatakse omavalitsuste poolt vastuvõetud ja avaldamiseks esitatud üldist tähtsust omavad õigusaktid Eesti Vabariigi ametlikus väljaandes Riigi Teataja:

Vastavalt avaliku teabe seadusele registreeritakse asutuses koostatud ja allkirjastatud õigusaktid asutuse dokumendiregistris. Saaremaa Vallavolikogu poolt vastuvõetud õigusaktid on leitavad valla dokumendiregistris DELTA: 

Videod

Saaremaa Vallavolikogu istungid on reaalajas jälgitavad kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi VOLIS kaudu: https://www.volis.ee/gvolis/avalik/istungid?kid=272770. Samas on leitavad ka toimunud istungite päevakorrad ja salvestised.

Protokollid

Saaremaa Vallavolikogu istungite protokollid on leitavad valla dokumendiregistris DELTA: