Mittetulundustegevuse toetamine

Vastavalt valla mittetulundustegevuse toetamise korrale kontrollitakse taotlused viie tööpäeva jooksul alates taotluse registreerimisest ning vajadusel antakse vähemalt viis tööpäeva aega puuduste kõrvaldamiseks. Otsuse projekti toetamise, osalise toetamise või mittetoetamise kohta teeb valitsus hiljemalt kahe kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest. Seejärel saadetakse hiljemalt ühe kuu jooksul taotlejale sõlmimiseks toetusleping. Pärast lepingu allkirjastamist taotleja poolt kantakse toetus taotlejale üle kümne tööpäeva jooksul.

Toetuse andmise eesmärgiks on valla elanike ja juriidiliste isikute omaalgatuse, ühistegevuse ja kestva arengu toetamine kooskõlas valla valdkondlike prioriteetidega. Tegevused, mis toetuse abil ellu viiakse, peavad toimuma valla haldusterritooriumil, olema suunatud valla elanikele või esindama valda laiemale üldsusele väljaspool valla haldusterritooriumi.