Mustjala teenuskeskus

Alevi 12a, Mustjala küla 93601, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed  
Teenuskeskuse
juhtaja
Kalle Kolter 452 5151
5322 9703
kalle.kolter@saaremaavald.ee
Infospetsialist Marit Sillamägi 452 5152
5332 1256
marit.sillamagi@saaremaavald.ee
 
Sotsiaaltööspetsialist Kristina Kauber 452 5153
5191 2715
kristina.kauber@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

Seoses koolituspäevaga on Võhma raamatukogu 17. mail SULETUD. Raamatukogutöötajad puhkavad 20.-26. mail, mil Mustjala ja Võhma raamatukogud on SULETUD. Vabandame!
Mustjala osavallakogu istung toimub 21. mail kell 16.00 Mustjala teenuskeskuse saalis. 
Päevakord:
1.Osavallakogule suunatud muudatusettepanekud Saaremaa Vallavolikogu määruse „Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord" juurde. Abivallavanem Jaan Leivategija, osavallakogu esimees Harry Raudvere.
2. Informatsioon.
 
4. juunil infopäev „Küttesüsteemide kasutusele võtmine (seadustamine) kortermajades" Kuressaares (Tallinna 10, saal). Infopäevale on oodatud Saaremaa korteriühistute juhatuse liikmed, kortermajade elanikud ja kõik teised huvilised.
Saaremaal on väga palju kortermaju, mille küttesüsteemiks on märgitud kaugküte (katlamaja), kuid tegelikkuses köetakse korterid soojaks isepaigaldatud kamina, pliidi, ahju vm süsteemiga, millel ei ole kooskõlastust Päästeameti ega vallavalitsusega. Sellised süsteemid võivad olla aga väga ohtlikud ja tuua kurvad tagajärjed.
Infopäeva eesmärk ei ole kedagi kontrollida (sanktsioone kartma ei pea), vaid tõsta kortermajade elanike teadlikust isepaigaldatud küttesüsteemide ohtlikkusest. Samuti antakse juhiseid, kas ja kuidas selliseid küttesüsteeme seadustada.
Info ja registreerimine: www.saaremaavald.ee/jarelevalve.
22. juunil kell 10 Mustjala kooli vilistlaste kokkutulek. Oodatud on vilistlased, endised õpetajad ja kooli töötajad.