Mustjala teenuskeskus

Alevi 12a, Mustjala küla 93601, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed  
Teenuskeskuse juhataja Kalle Kolter 452 5151
5322 9703
kalle.kolter@saaremaavald.ee
Infospetsialist Marit Sillamägi 452 5152
5332 1256
marit.sillamagi@saaremaavald.ee
 
Sotsiaaltööspetsialist Kristina Kauber 452 5153
5191 2715
kristina.kauber@saaremaavald.ee

 

Uudised ja teated

Oodatakse kandidaate Mustjala teenetemärgile 2020!
Teenetemärgi kandidaadiks võib esitada isikuid, kellel on silmapaistvaid teeneid osavalla majandus-, haridus-, kultuuri-, spordi- ja külaelu edendamisel.
Kandidaate võivad esitada kõik piirkonna elanikud ja organisatsioonid.
Vabas vormis ettepanek, kus on kirjas kandidaadi tegevuse, saavutuste, loomingu kirjeldus koos kontaktandmetega palutakse esitada Mustjala osavallakogule 3. veebruariks. Kirjalik ettepanek saata või tuua aadressile Mustjala osavallakogu, Alevi 12a, 93601 Mustjala, märksõna „Teenetemärk 2020". Info tel 5322 9703.
6. veebruaril kell 16 Saaremaa valla külaelu ümarlaud Kuressaare kultuurikeskuses.
Arutelule on oodatud nii praegused kui tulevased küla- ja alevikuvanemad ning kõik kohalikku elu paremaks muuta soovijad. Tutvustatakse erinevaid toetusvõimalusi, arutletakse küla- ja alevikuvanema statuudi ning rolli üle kogukonna arengus.
Päevakava täpsustub!
Registreerumine: hiljemalt 3. veebruaril kell 12 SIIN.
Lisainfo: tel 452 5031 või 452 5028.

Mustjala postipunkt Mustjala raamatukogus (Kooli 3) 

Avatud: E-N kell 8.00-16.00
Jutahaja Jana Kaasik, tel 457 9766
e-post: mustjala.raamatukogu@saare.ee

 

Info kodulehele

Ühendust võtta teenuskeskuse infospetsialistiga.