Müügi- ja rendipakkumised

Kontori kinnistu Koimla külas

Saaremaa Vallavalitsus korraldab vastavalt 10.01.2023 korraldusele nr 2-3/27 elektroonilise enampakkumise üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel www.osta.ee portaalis Saaremaa vallas Koimla külas asuv Kontori hoonestatud kinnistu (registriosa nr 20896650, katastritunnus 71401:001:1826, pindala 1576 m², ühiskondlike ehitiste maa) võõrandamiseks.

Enampakkumine toimub 26.01.2023 kell 12.00 kuni 20.02.2023 kell 12.00 www.osta.ee portaalis. Enampakkumise alghind 4000 eurot. Pakkumise võitjaga sõlmitakse kinnistu ostu-müügileping. Lisainfo: kinnisvarateenistuse juhataja Raivo Kahm (raivo.kahm@saaremaavald.ee, tel 522 8547).

Kiisa kinnistu Oju külas

Saaremaa Vallavalitsus korraldab vastavalt 10.01.2023 korraldusele nr 2-3/28 elektroonilise enampakkumise üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel www.osta.ee portaalis Saaremaa vallas Oju külas asuva Kiisa kinnistu, kuhu kuuluvad Kiisa-Kõrtsi hoonestamata kinnisasja (registriosa nr 1652934, katastriüksus 30101:003:0124, pindala 12,90 ha, maatulundusmaa) ja Kiisa hoonestatud kinnisasja (registriosa nr 1652934, katastriüksus 30101:003:0547, pindala 14 953 m², elamumaa) võõrandamiseks.

Enampakkumine toimub 26.01.2023 kell 12.00 kuni 20.02.2023 kell 12.00 www.osta.ee portaalis. Enampakkumise alghind 39 000 eurot. Pakkumise võitjaga sõlmitakse kinnistu ostu-müügileping. Lisainfo: kinnisvarateenistuse juhataja Raivo Kahm (raivo.kahm@saaremaavald.ee, tel 522 8547).

Tutku kinnistu Jõiste külas

Saaremaa Vallavalitsus korraldab vastavalt 18.01.2023 korraldusele nr 2-3/54 elektroonilise enampakkumise üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel www.osta.ee portaalis Saaremaa vallas Jõiste külas asuv Tutku hoonestamata kinnistu (registriosa nr 464334, katastritunnus 40302:001:0145, pindala 9,82 ha, maatulundusmaa) võõrandamiseks.

Enampakkumine toimub 26.01.2023 kell 12.00 kuni 20.02.2023 kell 12.00 www.osta.ee portaalis. Enampakkumise alghind 42 000 eurot. Pakkumise võitjaga sõlmitakse kinnistu ostu-müügileping. Lisainfo: kinnisvarateenistuse juhataja Raivo Kahm (raivo.kahm@saaremaavald.ee, tel 522 8547).

Kontakt ja lisainfo

Majandus- ja haldusosakonna kinnisvarateenistus
Marientali tee 27, Kuressaare

Teenistuse juhataja
Raivo Kahm
tel 452 5114
raivo.kahm@saaremaavald.ee

Vallavaraspetsialist
Margo Sooäär
tel 452 5104
margo.sooaar@saaremaavald.ee

Vallavara valitsemise kord