Õppuri majutuskulude hüvitamine

Kirjeldus:

Valla eelarvest hüvitatakse gümnaasiumi päevases õppevormis ja põhikooli järgselt kutseõppeasutuses õppiva kuni 20-aastase õpilase majutuskulud tingimusel, et õppuri elukoht  on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vald ning elukohast ei ole võimalik sõita iga päev kodu ja kooli vahet. Majutuskuluse hüvitamine ei laiene riigigümnaasiumis õppijatele, kuna nende majutuskulude hüvitamine toimub õppeasutuse kaudu.

Majutuskulud hüvitatakse õppeperioodil kuni 10 kuud aastas. Taotlemiseks tuleb alla 18-aastase õpilase esindajal või täisealisel õpilasel esitada iga õppeaasta alguses avaldus (vt allpool), millele lisatakse kehtiva üürilepingu või majutuskokkuleppe koopia. Majutuskulusid hüvitatakse kuludokumentide alusel. Pärast majutuskulude hüvitamise kohta positiivse otsuse saamist saab igakuiselt kuludokumendid esitada Saaremaa valla haridusosakonda (Tallinna 10, Kuressaare) või saata e-postile vald@saaremaavald.ee (teemaväljale lisada selgituseks "Majutuskulude hüvitamine" ja õppuri nimi).

Majutuskulude hüvitamise piirmäär ühes kalendrikuus on 70 eurot. Kui majutuskohaks on riigile või omavalitsusele kuuluv õpilaskodu, siis arvestatakse kuludest omaosalusena maha 20 eurot kuus.

Kui kaua läheb?

Vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakond vaatab hiljemalt 30 päeva jooksul laekunud avaldused läbi, kontrollib esitatud andmete õigsust ning teavitab avalduse esitajat majutuskulude hüvitamise otsusest ja hüvitamise viisist.
Kalendrikuu 20. kuupäevaks laekunud taotlused makstakse välja samas kalendrikuus, hilisemad taotlused kuuluvad hüvitamisele järgmises kalendrikuus.

Õigusaktid:

Õpilase majutuskulude hüvitamise kord
Majutuskulude hüvitamise piirmäära ja avalduse vormi kinnitamine

Kontakt:

Õilme Salumäe, oilme.salumae@saaremaavald.ee, tel 452 5067

Taotlemine elektrooniliselt

  Elektroonilised taotlusvormid asuvad iseteeninduskeskonnas https://iseteenindus.saaremaavald.ee. Iseteeninduskeskonda on võimalik siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID abil.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal

Vajalikud
sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa valla haridusosakonda (Tallinna 10, Kuressaare) või piirkondlikusse teenuskeskusesse.
Täitke eelnevalt allolev pabertaotluse blankett või küsige blankett kohapealt.

Vajalikud
dokumendid:

Kehtiva üürilepingu või majutuskokkuleppe koopia

Blankett:

Õpilase majutuskulude hüvitamise taotlus doc