Orissaare osavallakogu

Orissaare osavallakogu koosolek toimub teisipäeval, 21.03.2023 algusega kell 17.30 Orissaare teenuskeskuses. Päevakorras on:
1. Vallavalitsuse poolt saadetud eelnõud.
2. Ettepanek täiendada Orissaare OVK tunnustamise statuuti ja ülevaade toimunud tunnustamisüritusest.
3. Infopäring OVK varasemate Saaremaa vallale tehtud ettepanekute suhtes vallas tehtud otsuste kohta.
4. Kallasraja kasutamine Pulli panga ja Ranna mnt ääres Pullil asuval kaldaäärsel.
5. Orinõmme ja Liigalaskma külade pöördumise edastamine Saaremaa valla üldplaneeringu koostajatele.
6. Saaremaa Rally taotlus kooskõlastada ralli katse toimumine Raugu küla – Kavandi küla teel.
7. Meie Orissaare lehe koostamine ja Orissaare OVK koosseisu pildistamine Meie Orissaare lehe jaoks.
8. Kohapeal algatatud küsimused.

Orissaare osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 11-liikmeline osavallakogu (lisaks piirkonnast valitud volikogu liikmed):

Liige Esindatus
Kristjan Moora (esimees)
kmoora@gmail.com
Volikogu liige
Jüri Lember (aseesimees)
jlem@online.ee
MTÜ-de esindaja
Aare Martinson
aaremar@gmail.com
Liigalaskma, Maasi, Mäeküla, Orinõmme küla
Aive Kesküla
aive.keskula@gmail.com
Ettevõtjate esindaja
Heiki Hanso
heikihanso@gmail.com
Volikogu liige
Härmo Lambut
orissaare.spordihoone@saare.ee
Kultuuri- ja spordiasutuste esindaja
Ivar Russ
lussukas@gmail.com
Hindu, Järveküla, Kavandi, Kirderanna, Randküla, Raugu, Suur-Pahila, Väike-Pahila, Väike-Võhma küla
Jaanis Hundt
jaanis.hundt@gmail.com
Ettevõtjate esindaja
Kairit Levit
kairit.levit7@gmail.com
Haridusasutuste esindaja
Leo Suurtee
leosuurtee@gmail.com
Ariste, Kalma, Liiva, Mehama, Saikla, Tumala, Väike-Rahula, Suur-Rahula küla
Paap Uspenski
paapuspenski@gmail.com
Volikogu liige
Priit Vaba
priit@tager.ee
Arju, Imavere, Kareda, Koigi-Väljaküla, Kuninguste, Salu, Tagavere küla
Regina Suik
reginasuik@gmail.com
Haapsu, Jaani, Taaliku, Pulli, Ööriku küla
Sander Lember
sanderlember@gmail.com
Orissaare alevik, Põripõllu, Kõinastu küla

 

Vaata ka:
Orissaare osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid