Tutvustus

Orissaare vald oli 2017. aasta oktoobrini Saare maakonna omavalitsusüksus. Vald liitus 2017. aastal omavalitsuste haldusreformi käigus teiste Saaremaa valdadega. 

Orissaare ajaloosündmuste konkreetsem dateerimine algab aastatest 1227-1233, millal piirkond läks Mõõgavendade (hilisem Liivi) Ordu valdusesse. Pärast saarlaste Jüriöö ülestõusu mahasurumist alustas ordu Maasi mereranda karistuseks linnuse ehitamist. Kahjuks lasti see 1576. a. strateegilistel kaalutlustel õhku ning varemeis seisab ta praeguseni. Alates 1999. aastast tegeles Orissaare Vallavalitsus Maasi ordulinnuse restaureerimisega.

Orissaare sadama hea asukoht on soodustanud mereturismi arengut. Sadam asub Orissaares, Illiku laiul, keskusest vaid 700 m kaugusel. Sadam on hästi kaitstud tormituulte ja lainetuse eest. Mugava peatuspaiga leiavad siin endale kuni 2,5 m süvisega jahid ja teised alused.

Metsaga on kaetud 36% valla pinnast, haritavat maad 25%, mitteharitavat põllumajanduslikku maad 10% (looduslikud rohumaad, karjamaad) ja muud maad 29% (veekogud, teed, ehitised jne.).
Piirkond on olnud põllumajandusliku tootmise suunitlusega. Toodetakse piima ja liha ning kasvatatakse teravilja. Meie eeliseks on see, et elame mere ääres. Kalapüügiga on rannakülaelanikud tegelenud ammustest aegadest. Seoses põllumajandusliku tootmise vähenemisega on päevakorda tõusnud Orissaare piirkonnaga piirneva mere majandamine: merel käivad nii harrastus- kui kutselised kalurid.

Piirkonnas puudub suurtööstus, arenenud on kergetööstus väikeettevõtlusena - põhiline on tekstiiltoodete valmistamine: sokid, rahvarõivad ja palju muud.

Puidu ümbertöötlemisega tegeleb piirkonnas kaks ettevõtet. Valmistatakse mööblit, uksi, aknaid, puitmaju. Meil on neli ehitusettevõtet ja nende oskustöölised on võimelised ehitama kaasaegseid keerulisi ehitisi suvemajadest sadamateni. Lisaks neile Orissaare piirkonnas on 5 kauplust, 2 alaliselt tegutsevat baari ja teisi ettevõtteid.

  •