Pihtla teenuskeskus

Vallamaja, Pihtla küla 94101, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed

Teenuskeskuse
juhataja

Tiit Rettau 452 5154
506 6193
tiit.rettau@saaremaavald.ee
Infospetsialist Piret Mägi

452 5155
5382 2508
piret.magi@saaremaavald.ee
Puhkus 15.07-09.08

Sotsiaaltööspetsialist Kai Albert 452 5156
5332 7274
kai.albert@saaremaavald.ee
Puhkus 01.-19.juuli.
Asendaja Kairi Nuut -
kairi.nuut@saaremaavald.ee 

Uudised ja teated

 Korstnapühkija Pihtla piirkonnas 7., 8., 9. augustil.
Info tel 506 6193, 452 5154.
 Seoses puhkusteperioodiga on Kaali raamatukogu 01.07.- 04.08.2019 ja Sandla raamatukogu 03.07.-06.08.2019 suletud. Vabandame!