Ettevõtlus

Pöide piirkonnas tegutsevad ettevõtted ja asutused

Nimi

Kontakt

Tegevusala

PÜ Ranna Agro

agro@tt.ee
504 5423  Tornimäe k.

Piimakarjakasvatus, teravilja kasvatus

OÜ Pöide AG

poideag@gmail.com
520 3477

Piimakarjakasvatus, teravilja kasvatus

TÜ Tornimäe Masinaühistu

Helle09@hot.ee
5341 7028  Tornimäe k.

Põllumajanduslikud teenustööd

OÜ AKS Auto

aksauto@hot.ee
5340 2376  Tornimäe k.

Mootorsõidukite hooldus ja remont

OÜ Gromaticus

grooma@estpak.ee
459 448, 508 2765
Tornimäe k.

Geodeesia, maade mõõdistamine, jagamine, geodeetilised alusplaanid, asendiplaanid, mõõtetööd

TÜ Bennu Veski

508 2765
Mui k.

Teravilja jahvatamine ja kuivatamine

OÜ Artwood

artwood@artwood.ee
510 2102   Puka k.

Tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete valmistamine

OÜ Rengo

rengo@gmail.com
505 2907, 5303 0977
Mui k.

Ehitus- ja hooldustööd, transportteenus, rookatused, põllumajandustehnika remont, metallitööd, puidutööd

OÜ Maakodu Ekspert

maakodud@gmail.com
505 2907       Mui k.
5303 0977

Lihaveiste kasvatus, katuseroo tootmine ja ehitus, kiviaedade ehitus, maakodude renoveerimine, ehitusteenused, poollooduslike maade hooldus, põllumajandustehnika remont

OÜ Alunaut

alunaut@alunaut.ee
5626 4630  Tornimäe k.

Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus

OÜ Kingli Grupp

kingligrupp@gmail.com
517 7621, 509 4853   Oti k.

Metalluste- ja akende tootmine, akende, uste ja treppide paigaldus

OÜ Lõvimaa

Natali.leiten@gmail.com
522 4147   Mui k.

Muu jaemüük väljaspool kauplusi ja turge; muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus

OÜ AquaMyk

Aquamyk.est@gmail.com
priit.lulla@gmail.com
5664 3915  Kanissaare k.

Spetsialiseerimata kalakasvatus ja hulgikaubandus

OÜ Mäe talu PL

Priit.lulla@gmail.com
5664 3915  Kanissaare k.

Saagikoristusjärgsed tegevused ja kaunviljakasvatus

OÜ Koplimäe Mahe Talu

koplimaetalu@gmail.com
5394 5404  Uuemõisa k.
529 1316

Jahu- ja tangainete valmistamine k a jahvatamine; toitlustamine; leiva, saia ning pagaritoodete valmistamine

OÜ Põldemulgu

terviseks@poidebeer.com
506 8287   Ardla k.

Õlle tootmine

OÜ Kapra Vanametall

Kapra.vanametall@gmail.com
5650 6282 Tornimäe, Kapra k.

Musta ja värvilise vanametalli kokkuost, kopplaaduri teenus, täitematerjali müük

OÜ Antsu Varad

saaremaamets@gmail.com
Välta k

Metsamajandust abistavad tegevused

OÜ Karmelia

ounkristiina@gmail.com
5304 3243  Ardla k

Mahla ja veiseliha tootmine

OÜ Mui Puit

muipuit@gmail.com
520 6451  Mui k

Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine

OÜ Kümnis

allanhints@gmail.com

 

Elamute ja mitteeluhoonete ehitus

OÜ Arborest

info@arborest.ee
517 6969  Reina ja Orissaare

Maastiku hooldus ja korrashoid

FIE Margit Pitk

margit.pitk@gmail.com
529 4639

Veterinaarteenused

FIE Mihkel Käärid

mihkelkaarid@gmail.com
528 9796  Koigi k

Veterinaarteenused

TEENINDUS

 

 

TÜ Saaremaa Tarbijate Ühistu

Tornimäe kauplus 459 4442
Avatud E-L 9-19, P 10-17

kaubandus

OÜ Kase Invest

info@kaldu.ee

majutus

OÜ Mardi Talu

Harmo.vark@gmail.com
501 2103  Kakuna k

majutus

OÜ Puhkering (Tohvri turismitalu)

turismitalu@mail.ee
good.man@mail.ee
janika.koppel@gmail.com
www.boocing.com
527 4021, 5692 7790 Kahutsi k

Majutus, telkimine, nõupidamiste korraldamine

OÜ KWG Grupp (Kardoni puhkelaager)

kwgrupp@gmail.com
www.boocing.com
5599 2008; 5833 3322
Unguma k

Puhkemaja, majutus

Metsara B&B

metsarabb@gmail.com
www.boocing.com
5349 0302  Metsara k

majutus

Paali maamaja

www.boocing.com
Uuemõisa k

majutus

Pöide piirkonna MTÜ-d:

Nimi

Meiliaadress

Kontakttelefon

MTÜ Pöide Valla Arengukoda

Eda.keskyla@gmail.com

5380 8472

MTÜ Tornimäe Jahimeeste Selts

Tornimae.jahimeeste.selts@gmail.com

525 1394

MTÜ ANK Pöide Semud

Poide.semud@gmail.com

5664 5212
5669 9405

MTÜ Aderkasi Laulu- ja Tantsuselts

Helle09@hot.ee

459 4477
504 1394

MTÜ Pöide Spordiselts

onnesoot@gmail.com

501 5098

MTÜ Tika Ratsaklubi

info@tikatalu.ee

504 4169

MTÜ Ida-Saaremaa Niidud

niidud@gmail.com

5303 0977

MTÜ Koigi Küla Arenguselts

sarapiku@hot.ee

5818 9203

MTÜ Kaldu Paadisadam

Helle.alas@mail.ee

515 5032

MTÜ Unguma Paadisadam

Unguma.paadisadam@gmail.com

505 2907

5345 4890

516 0792

MTÜ Kõrkvere Paadisadam

ants@saarteliinid.ee

459 4240

MTÜ EAÕK Tornimäe Neitsi Maria Kogudus

treimat@gmail.com

5635 0051

452 8421

MTÜ EELK Pöide Maarja Kogudus

poide@eelk.ee

459 4440

MTÜ Kõrkvere Selts

Mari.pihl@mail.ee

5639 0747

MTÜ Tornimäe Vabatahtlik Päästeselts

tornimaevps@online.ee

5340 2376

MTÜ Väikese Väina Selts

Andres.hanso@gmail.com

heikihanso@gmail.com

517 6969

517 9010

MTÜ Udrikulaid

 

 

MTÜ Sitme Ranna Selts

tiiu@vaher.ee

 

501 5098

MTÜ Pöide Pasunakoor

arturmyyr@gmail.com

5343 3551

MTÜ Neemi Külaselts                              kalmer.kirst@gmail.com                         505 0695                                                                             indrek.nogu@gmail.com

Veere küla seltsing                                                                                                  523 8862