Pöide osavallakogu

 

Pöide osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 7-liikmeline osavallakogu (lisaks piirkonnast valitud volikogu liikmed):

Liige Esindatus
Õnne Sööt (esimees)
onnesoot@gmail.com
Are, Iruste, Kahutsi, Koigi, Levala, Oti, Puka, Pöide, Sundimetsa küla
Marina Treima (aseesimees)
marina.treima@gmail.com
Kärneri, Metsara, Mui, Nenu, Reina, Tornimäe, Uuemõisa, Veere küla
Koit Kelder
koitkelder@gmail.com
Volikogu liige 
Leo Kirs
leo.kirs67@gmail.com
Kanissaare, Pöide-Keskvere, Talila, Ula küla
Maire Käärid
maire.kaarid@gmail.com
Volikogu liige
Jaak Nõgu
jaaknogu@gmail.com
Ardla, Neemi, Unguma, Välta küla
Mari Pihl
mari.pihl@mail.ee
Kakuna, Kõrkvere, Kübassaare, Leisi, Muraja küla
Ago Põldoja
ago.poldoja@gmail.com
Kärneri, Metsara, Mui, Nenu, Reina, Tornimäe, Uuemõisa, Veere küla
Kaidi Rannaäär
rannaaark@gmail.com
Are, Iruste, Kahutsi, Koigi, Levala, Oti, Puka, Pöide, Sundimetsa küla

 

Vaata ka:
Pöide osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid