Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 19.11.2018 kuni 29.11.2018 on avalikul väljapanekul:
Kuressaare linnas Golfikompleksi detailplaneeringut muutev projekteerimistingimuste eelnõu, millega Merikotka tn 61 kinnistul täpsustatakse arhitektuur- ehituslikke tingimusi.
 
Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele kas paberkandjal (aadress Tallinna 10 Kuressaare 93819) või elektrooniliselt (e-posti aadress vald@saaremaavald.ee).
Eelnõuga on võimalik tutvuda ka paberkandjal vallavalitsuses kohapeal (Kuressaare, Tallinna 10, ruum 206).