Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 18. jaanuarist 1. veebruarini 2019 on avalikul väljapanekul Kuressaare linna Kuressaare tee 31 detailplaneeringu alal detailplaneeringu järgselt arhitektuurilisi tingimusi täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu, millega võimaldatakse püstitada Lillevälja tn 3 kinnistule 0-3kraadilise katusega elamu.
 
Eelnõu ja materjalidega on võimalik tutvuda ka Saaremaa Vallavalitsuses kohapeal (Kuressaare, Tallinna tn 10, ruum 306). Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal aadressile Tallinna 10, Kuressaare 93819 või e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee.