Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Kudjape alvikus Kummeli tn 5 projekteerimistingimused

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 22.06.2020 kuni 01.07.2020 on avalikul väljapanekul Kudjape aleviku Oolu maaüksuse detailplaneeringu alal asuva Kummeli tn 5 kinnistu detailplaneeringujärgse hoonestusala tingimusi täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu.

Eelnõu kohaselt võimaldatakse Kummeli tn 5 kinnistule planeeritud hoonestusala suurendada kuni 10% selle esialgsest lahendusest 2 m kaugusele põhjapoolse kinnistu Kummeli tn 3 piirist. 

Eelnõuga on võimalik tutvuda ka paberkandjal aadressil Kuressaare, Tallinna 10, ruum 306. Ettepanekud ja vastuväited esitada vallavalitsusele kirjalikult kas aadressile Tallinna 10, Kuressaare 93819 või e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee. Asendiskeem

Hakjala küla Nahkru projekteerimistingimused

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 10.06.2020 kuni 20.06.2020 on avalikul väljapanekul Hakjala küla Nahkru kinnistule (katastritunnus 27001:001:0266) püstitatud elamu projekteerimiseks projekteerimistingimuste eelnõu. Ehitise ehitamise ajal oli ehitusprojekti koostamiseks nõutav detailplaneeringu olemasolu, aga ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 29 lõike 4 kohaselt võib detailplaneeringu asendada projekteerimistingimuste andmisega, kui projekteerimistingimuste andmisel rakendatakse avatud menetlust.
 
Eelnõuga on võimalik tutvuda ka vallavalituses kohapeal (Kuressaare, Tallinna 10). Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele kas paberkandjal postiaadressile Tallinna 10, Kuressaare 93819 või e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee.