Välireklaami paigaldamine

Välireklaami kujundusprintsiipe rakendatakse reklaamile ja reklaamikandjatele. Reklaamina ei käsitleta ja reklaamimaksuga ei maksustata:

  • välireklaami, mille formaat on väiksem kui A3 (297 x 420 mm) ja mida ei eksponeerita kauem kui üks ööpäev;
  • sõidukitele paigaldatavat reklaami, v.a liikluses mitte osalevad sõidukid või järelhaagised;
  • vaateakende ekspositsioone, kaupade ja teenuste hinnakirju ja menüüd ettevõtte tegevuskohas;
  • teabeviidal (selleks ettenähtud kuulutustahvel, teadete tulp) ja hoone projekti koosseisus oleval infotulbal avalikustatud välireklaami.

Välireklaami paigaldamiseks esitatakse vallavalitsusele taotlus iseteeninduses või paberkandjal:

  1. vormikohane taotlus (docx),
  2. välireklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega,
  3. asendiskeem,
  4. reklaami kujundus või fotomontaaž paigalduskohast,
  5. eramaale paigaldamiseks omaniku kirjalik nõusolek.

Muinsuskaitsealale ja kinnismälestisele välireklaami paigaldamiseks on vajalik lisaks Muinsuskaitseameti luba, millele tuleb lisada reklaami kavand. Taotlus esitada Saaremaa nõunikule Liis Koppelile: liis.koppel@muinsuskaitseamet.ee.