Sünni registreerimine

Kirjeldus:
Lapse sünni saab registreerida www.rahvastikuregister.ee vahendusel. Sündi saab registreerida e-avaldusega ka siis, kui vanemad ei ole abielus, st, et avalduse saavad esitada nii abielus, mitteabielus kui ka üksikvanemad. Küsimuste korral pöörduda tel 526 9213.
Sünni registreerimise avaldus esitatakse kohalikule omavalitsusele. Avalduse esitab lapse seaduslik esindaja(d) ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates. 
Lapse emaks on  naine, kes on lapse sünnitanud. Lapse isaks on mees, kes on lapse eostanud. Loetakse, et lapse on eostanud mees, kes on lapse emaga abielus, isaduse omaks võtnud või kelle isadus on tuvastatud kohtus.
Isaduse omaksvõtu avalduse võib esitada lapse sünni registreerimisel või pärast registreerimist. Juhul, kui omaksvõtu avalduse esitamine võib osutuda pärast lapse sündi võimatuks või raskeks, siis erandkorras juba naise raseduse ajal.
Kui isaduse omaksvõtt toimub sünni registreerimisel, täidetakse vastav osa sünni registreerimise avaldusel. Kui isaduse omaksvõtt toimub peale registreerimist, täidetakse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist.
Sünnikande tegemisel kantakse rahvastikuregistrisse andmed lapse hooldusõiguse kohta. Abielus olevatel vanematel on ühine hooldusõigus. Abielus mitteolevad vanemad võivad sünni registreerimisel valida, kas neil on ühine hooldusõigus või jätavad hooldusõiguse ühele neist.
Kui kaua läheb?            
Kui kõik on korrektne, koostatakse sünnikanne 7 tööpäeva jooksul avalduse esitamisest.
Hind: Riigilõivuvaba
Õigusaktid:
Kontakt: Avo Levisto, avo.levisto@saaremaavald.ee tel 452 5017

Sünni registreerimine elektrooniliselt (eesti.ee)

Vajalikud sammud:
Teenust saab kasutada, kui laps on sündinud Eesti sünnitushaiglas ja sünni kohta on elektrooniline sünnitõend rahvastikuregistris.
Avage allolev e-vorm portaalis eesti.ee ja logiga sisse ID-kaardi või Mobiil ID-ga (vajalikud PIN1 ja PIN2 koodid).
Alustage avalduse täitmist, avaldusel kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Sünni registreerimise avaldus allkirjastatakse digitaalselt mõlema vanema poolt.
Vajalikud dokumendid:
Elektrooniline sünnitõend rahvastikuregistris.
E-vorm: Elektrooniline e-vorm (eesti.ee)

Sünni registreerimine kohapeal

Vajalikud sammud:
Tähelepanu! Tulenevalt eriolukorras on vajalik ette helistada tel 526 9213 või 452 5018, et leppida kokku toimingu tegemise üksikasjad.
Vajalik isiklik kohaletulek Kuressaarde (Lossi 1), Leisi (Kooli 12) või Orissaarde (Kuivastu mnt 33). 
Vajalikud dokumendid:

 Avaldaja(te) isikut tõendavad dokumendid
Tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta

Blanketid: