Suplusvee kvaliteet Kuressaare supelrannas

Kuressaares Ujula abajas asuvas supelrannas võetakse suplusvee kvaliteedi hindamiseks veeproove vähemalt viis korda suve jooksul. Suplusvee kvaliteedi hindamiseks uuritakse Escherichia Coli bakterite (piirnorm 1000 PMÜ / 100 ml) ja soole enterokokkide (piirnorm 100 PMÜ / 100 ml) esinemist vees. Need on tavalised ja levinud bakterid, kes elavad inimeste ja teiste soojavereliste loomade soolestikus. Rohkem infot suplusvee kvaliteedi kohta, sinivetikate ohu ja muu sarnase kohta leiab Terviseameti kodulehelt.

Veeproovide tulemused 2022

15. august (pH)
14. juuli (pH)
15. juuni (pH)
17. mai (pH)

Veeproovide tulemused 2021

5. august
13. juuli
16. juuni  (pH)
18. mai

Veeproovide tulemused 2020

12. august
15. juuli
17. juuni  (pH)
18. mai  (pH)

Veeproovide tulemused 2019

26. august
24. juuli  (pH)
19. juuni  (pH)
22. mai  (pH)

Veeproovide tulemused 2018

23. august  (pH)
18. juuli  (pH)
22. juuni  (pH)
24. mai  (pH)
23. mai

Kontakt ja lisainfo

Keskkonnaosakond
Tallinna 10, Kuressaare

Veekasutuse ja -kaitse peaspetsialist
Meelis Albert
tel 452 5150
meelis.albert@saaremaavald.ee

Nõuded suplusveele ja supelrannale
Veeseadus