Suplusvee kvaliteet Kuressaare Titerannas

Ujula abajas asuvas Titerannas võetakse suplusvee kvaliteedi hindamiseks veeproove vähemalt 5 korda suve jooksul. Suplusvee kvaliteedi hindamiseks uuritakse Escherichia Coli bakterite (piirnorm 1000 PMÜ/100 ml) ja soole enterokokkide (piirnorm 100 PMÜ/100 ml) esinemist vees. Need on tavalised ja levinud bakterid, kes elavad inimeste ja teiste soojavereliste loomade soolestikus. Rohkem infot suplusvee kvaliteedi kohta Saaremaa vallas, sinivetikate ohu jm kohta võib leida Terviseameti kodulehelt.

Veeproovide tulemused 2020

18. mai 18. mai (pH), 17. juuni, 17. juuni (pH), 17. juuli, 12. august Kokkuvõte

Veeproovide tulemused 2019

24. mai, 23. mai (pH) , 21. juuni, 21. juuni (pH) 24. juuli 24. juuli (pH) 26. august

Veeproovide tulemused 2018

24. mai, 25. mai, 28. mai, Hooaja avamise teade22. juuni, 22. juuni (pH), 18. juuli, 18. juuli (pH) 27. august, 28. august (pH)

Veeproovide tulemused 2017

23. mai (pH), 12. juuni (pH), 30. juuni (pH), 25. juuli, 7. august (pH), 18. august

Veeproovide tulemused 2016

23. mai (pH), 2. juuni, 13. juuni (pH), 4. juuli; 28. juuli; 8. august (pH), 22. august

Veeproovide tulemused 2015

19. mai, 8. juuni, 15. juuni, 6. juuli, 28. juuli, kordusproov 3. august, 11. august, 17. august

Veeproovide tulemused 2014

12. mai 2014, 03. juuni 2014, 26. juuni 2014, 14. juuli 2014, 28. juuli 2014, 21. august 2014

Kontakt

Keskkonnaosakond
Tallinna 10, Kuressaare 93819 

Vee ja looduskaitse peaspetsialist

Kairi Niit
kairi.niit@saaremaavald.ee
tel 452 5079