Surma registreerimine

Kirjeldus: Surma registreerimise avaldus esitatakse perekonnaseisuasutusele 7 päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates.
Kui kaua läheb?       
Surmakanne koostatakse võimalikult lühikese menetlusaja jooksul. Dokumentide menetluse maksimaalne aeg on 3 tööpäeva.
Hind: Riigilõivuvaba
Õigusaktid:
Kontakt: Kuressaares: Avo Levisto, avo.levisto@saaremaavald.ee tel 452 5017
Leisis: Airi Toompuu, airi.toompuu@saaremaavald.ee tel 457 3181 
Orissaares: Anne Saar, anne.saar@saaremaavald.ee tel 454 5593

Teenuse taotlemine

Vajalikud sammud: Vajalik isiklik kohaletulek Kuressaarde (Lossi 1), Leisi (Kooli 12) või Orissaarde (Kuivastu mnt 33)
Vajalikud dokumendid:

Surnu isikut tõendav dokument (pass ja/või ID-kaart)
Arstlik surmateatis
Avaldaja isikut tõendav dokument

Blankett: Surma registreerimise avaldus (pdf)