Taksoveo korraldamine

Saaremaa Vallavalitsus väljastab vastavalt ühistranspordiseaduse § 55 lg 1 Saaremaa valla territooriumil taksoveoga tegutsemiseks vajalike taksoveolube, sõidukikaarte ja teenindajakaarte.
 
Taksoveoloa, sõidukaardi või teenindajakaardi taotlemise nõuetega saab tutvuda ühistranspordiseaduse 8. peatükis (§ 54-66). 

Taksoveoluba, sõidukaarti ja teenindajakaarti saab taotleda kas läbi Majandustegevuse registri või esitades vormikohase taotluse (vt allpool) Saaremaa Vallavalitsuse e-postile vald@saaremaavald.ee või tulles kohapeale (Marientali tee 27, Kuressaare, ruum 106).

 Otsus loa ja/või kaardi väljastamise kohta langetatakse eelseisval vallavalitsuse istungil (igal teisipäeval). Selleks, et teisipäevaselt istungilt luba saada, tuleb taotlus koos riigilõivu tasumise kinnitusega (pangaväljavõtte koopia) esitada hiljemalt esmaspäeval kell 12.
Riigilõiv
Taksoveoluba - 64 EUR Selgitus: riigilõiv, taksoveoluba, taotleja nimi
Sõidukikaart - 20 EUR   Selgitus: riigilõiv, sõidukikaart/sõiduki reg märk, vedaja/taotleja nimi
Teenindajakaart - 38 EUR Selgitus: riigilõiv, teenindajakaart, nimi
Riigilõivu saaja: Saaremaa Vallavalitsus 
EE851010602007390004 SEB Pank AS 
EE362200221068434358 Swedbank AS 
EE213300332146330001 Danske Bank A/S 
EE871700017000767815 Luminor Bank AS 
 
 

Kontakt

transpordispetsialist Merike Sõrm
merike.sorm@saaremaavald.ee
tel 452 5109