Teated

Avalik kirjalik enampakkumine riigimaa põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste kinnisasjade (maatulunusmaa) põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks Saaremaa vallas:

 • Aste küla Annuse (34801:002:0006; 2,27 ha; kasutusala pindala 2,27 ha; alghind 234.-, tagatisraha 59.-;
 • Aula-Vintri küla Okka  (34801:001:0117; 20,0ha; kasutusala pindala 19,ha; alghind 1 988.-, tagatisraha 497.-;
 • Eiste küla Paju  (59201:002:0088; 17,83 ha; kasutusala pindala 16,77 ha; alghind 1 459.-, tagatisraha 365.-;
 • Endla küla Kooli (34801:002:0697; 3,37 ha; kasutusala pindala 3,37 ha; alghind 408.-, tagatisraha 102.-;
 • Haeska küla Allikasoo (59201:001:0151; 8,87 ha; kasutusala pindala 7,39 ha; alghind 643.-, tagatisraha 161.-;
 • Haeska küla Heina (59201:001:0147; 14,24 ha; kasutusala pindala 14,13 ha; alghind 1 173.-, tagatisraha 293.-;
 • Haeska küla Koordisoo (59201:001:0162; 14,32ha; kasutusala pindala 14,15ha; alghind 1 231.-, tagatisraha 308.-;
 • Haeska küla Kuremaa (59201:001:0198; 7,42 ha; kasutusala pindala 7,19 ha; alghind 626.-, tagatisraha 157.-;
 • Haeska küla Maadelepa (59201:001:0196; 11,61 ha; kasutusala pindala 11,36 ha; alghind 988.-, tagatisraha 247.-;
 • Haeska küla Mätta (59201:001:0148; 12,73 ha; kasutusala pindala 12,35 ha; alghind 1 074.-, tagatisraha 269.-;
 • Haeska küla Niidisoo (59201:001:0156; 7,39 ha; kasutusala pindala 6,63 ha; alghind 577.-, tagatisraha 144.-;
 • Hakjala küla Küngu (34801:001:0083; 12,18 ha; kasutusala pindala 11,43 ha; alghind 1 314.-, tagatisraha 329.-;
 • Hübja küla Merissoo (34801:001:0019; 34,93 ha; kasutusala pindala 34,26 ha; alghind 2 981.-, tagatisraha 745.-;
 • Jõelepa küla Ristiku (85801:001:0125; 4,60 ha; kasutusala pindala 3,93 ha; alghind 428.-, tagatisraha 107.-;
 • Jõelepa küla Vahe (85801:001:0127; 3,85 ha; kasutusala pindala 3,65 ha; alghind 339.-, tagatisraha 85.-;
 • Jööri küla Turba (85801:001:0131; 13,71 ha; kasutusala pindala 12,91 ha; alghind 1 330.-, tagatisraha 333.-;
 • Masa küla Heina (59201:002:0149; 11,93 ha; kasutusala pindala 11,93 ha; alghind 1 038.-, tagatisraha 260.-;
 • Masa küla Pardi (59201:002:0229; 7,21 ha; kasutusala pindala 5,85 ha; alghind 573.-, tagatisraha 143.-;
 • Mõisaküla Vahtre (43301:001:1096; 2,34 ha; kasutusala pindala 0,58 ha; alghind 67.-, tagatisraha 17.-;
 • Rahniku küla Rooda (59201:004:0135; 5,40 ha; kasutusala pindala 4,82 ha; alghind 554.-, tagatisraha 139.-;
 • Reeküla Hane (59201:002:0239; 11,05 ha; kasutusala pindala 10,52 ha; alghind 915.-, tagatisraha 229.-;
 • Reeküla Pardi (59201:001:0178; 11,41 ha; kasutusala pindala 11,19 ha; alghind 974.-, tagatisraha 244.-;
 • Väkra küla Kuraste (85801:002:0058; 18,40 ha; kasutusala pindala 17 ha; alghind 1 666.-, tagatisraha 417.-;
 • Väkra küla Paluka (85801:002:0054; 10,65 ha; kasutusala pindala 10,47 ha; alghind 1 026.-, tagatisraha 257.-.
Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.
Tähtaeg: 07.05.2019. Täpsem info: Maa-ameti kodulehelt.

Avaneb korterelamute rekonstrueerimise toetusvoor

Vallavalitsus annab teada, et alates 20. maist saab KredExile taas esitada taotlusi korterelamute rekonstrueerimise toetuseks. Käesoleval aastal on selleks riigieelarves ette nähtud 17,5 miljonit eurot. Riik toetab enne 1993. aastat kasutusse võetud korterelamu rekonstrueerimist Kuressaares 40% ulatuses, teistes Saaremaa asustusüksustes on toetuse määr 50%.
Lisainfo: www.kredex.ee/korteriuhistu/korteriuhistu-toetused/rekonstrueerimise-toetus.

Peremehetu ehitise hõivamine

Saaremaa Vallavalitsus on võtnud peremehetu ehitisena arvele garaaži (ehitisregistri kood 121274864) Tagavere külas Valgemaja ja Sireli kortermajade juures. Viimased teadaolevad kasutajad on Palmi Truumure, Helve Mäekivi, Kaspar Saar, Hinnar Kuuder ja Milvi Allikmaa. Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Tallinna 10, 93819 Kuressaare, Saare maakond, tel 452 5000, vald@saaremaavald.ee.

Peremehetu ehitise hõivamise teade

Saaremaa vallavalitsus teatab, et on võtnud peremehetu ehitisena arvele elamu (ehitisregistri kood 120775754) ja lauda (ehitisregistri kood 120775793) Lümanda külas. Viimane teadaolev omanik on Kalev Rannala. Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kirjalikult kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest vallavalitsusele aadressil Tallinna 10, 93819 Kuressaare, Saare maakond.
Info: tel 452 5084, inge.aru@saaremaavald.ee.

Restaureerimis- ja remonditoetuse saajad 

Saaremaa Vallavalitsuse 08.01.2019 korralduse nr 26 alusel toetatakse valla 2018. aasta restaureerimis- ja remonditoetusetoetuse vahenditest järgmisi objekte:
Kinnistu aadress Tööde kirjeldus Toetussumma EUR
Lasteaia 10 krohvitud majaosa fassaadiparandused, katusekatte vahetus,
vihmaveesüsteemide parandus, laudise vahetus ja värvimine
3000
Uus tn 26a
veranda fassaadi vahetus, veranda akende vahetus
1500
Komandandi 11 projekteerimine, 2 korstnat, katuse katte ja akende vahetus 7539,98
Pargi 4 kahe välisukse vahetus 1492
Väike-Sadama 1-1
vundamendi töstmine ja uue välisukse paigaldus
1317,6
Lasteaia 12 Hoovipoolsele uksele varikatuse ehitamine 349,5
Veski 2 seinapalgi vahetus, kolme dolomiidist trepiastme vahetus 534,47
Saaremaa valla 2018. aasta eelarves oli nimetatud toetuseks määratud rahalisi vahendeid summas 20 000 eurot, aitamaks kaasa Kuressaare linna arhitektuuripärandi, vanalinna linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud piirkondade säilitamisele, kaitsmisele. Taotlusi võeti vastu detsembrini 2018. 
Lisainfo: arhitekt Piret Miller, tel 452 5042, piret.miller@saaremaavald.ee.

Konkursi "Värv Kuressaare majal" tulemused

Saaremaa Vallavalitsuse 15.01.2019 korraldusega nr 46 kinnitati järgmised konkursitulemused:

 • Kungla 9 - 325 eur (toetussumma);
 • Mooni 4 - 325 eur;
 • Kitsas tn 13 - 325 eur;
 • Uus tn 28 - 325 eur.

Traditsioonilist konkurssi "Värv Kuressaare majal" korraldatakse Kuressaare linna elukeskkonna kaunistamiseks ja parandamiseks. Konkursi ülesandeks on majaomanike kaasamine hoonete värskendamisse, värvitooni väärtustamine linnapildis ja parimate tunnustamine. Konkursil sai osaleda 31. septembrini 2018. Preemiafondi suuruseks on 1300 eurot. 
Lisainfo: arhitekt Piret Miller tel 452 5042, piret.miller@saaremaavald.ee.