Teated

Enampakkumine riigimaa kasutamiseks

Maa-amet on välja kuulutanud kirjaliku enampakkumise järgmiste kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks Saaremaa vallas:
  • Ansi küla Murru (katastriüksus 34801:006:0144, 14,9 ha);
  • Koimla külas Kesksoo (katastriüksus 44001:004:0789, 12,54 ha);
  • Koimla külas Tagasoo (katastriüksus 44001:004:0800, 28,05 ha);
  • Kõljala külas Põllumäe (katastriüksus 59201:002:0809, 7,88 ha);
  • Pajumõisa külas Sendi (katastriüksus 30101:003:0520, 6,28 ha);
  • Põripõllu külas Savitüki (katastriüksus 55001:006:0583, 4,28 ha);
  • Tõre külas Mihkli (katastriüksus 40302:002:0030, 12,72 ha);
  • Viira külas Kulu (katastriüksus 40302:002:0119, 7,49 ha).
Pakkumiste esitamise tähtaeg: 01.10.2019 kell 10.30.
Täpsem info: www.maaamet.ee.

Kuidas seadustada korterisse ehitatud ahi?

Erinevatel aegadel on kortermajadesse tsentraalkütte likvideerimise järel ehitatud kohtküttesüsteemid, mis on paljudel jäänud korrektselt kasutusele võtmata. Päästeametiga koostöös on vallavalitsus hakanud aktiivsemalt taolisi küttesüsteeme välja selgitama ja andnud ka juhiseid, kuidas neid süsteeme seaduse mõistes kasutusele võtta. Tuleb veelkord mainida, et sanktsioonide määramine ei ole eesmärk omaette ja kui omanikud teevad koostööd, siis esmane eesmärk on küttesüsteemide ohutuse tõendamine. Põlevmaterjali kasutavate küttesüsteemide puhul on lihtsaim viis ohutuse tõendamiseks tellida eksperthinnang pädevalt isikult. Pädeval isikul on kas korstnapühkija-meistri (tase 5), pottseppmeistri (tase 5) või tuleohutuseksperdi (tase 6) kutsetunnistus. Kui pädev isik on ülevaatuse tulemusena väljastanud positiivse otsusega eksperthinnangu, tuleb läbi ehitisregistri esitada kasutusteatis hoone ümberehitamisel, lisades juurde antud eksperthinnangu.
Teatud juhtudel, kui küttesüsteemi poolt mõjuv lisakoormus erineb oluliselt vahelagedele ette nähtud koormusest, tuleb kasutusteatisele lisada ka eksperthinnang vahelae kandevõime kohta. Kui ehitisregistri kasutamisel tekib probleeme, tasub pöörduda vallavalitsuse ehitusspetsialistide poole.