Eesti sajandaks sünnipäevaks meisterdasid lapitööhuvilised uhke kingituse. Sada eesti naist võttis nõuks õmmelda sel puhul igaüks ühe 1x1 m suuruse lapivaiba, nii et neist sai kokku 100 meetrit...

„Lapivaip 100“ näitus jõudis Saaremaale

Eesti sajandaks sünnipäevaks meisterdasid lapitööhuvilised uhke kingituse. Sada eesti naist võttis nõuks õmmelda sel puhul igaüks ühe 1x1 m suuruse lapivaiba, nii et neist sai kokku 100 meetrit...

Külavanema kinnitamine Vallavalitsusele on esitatud Orissaare piirkonna Orinõmme küla koosoleku protokoll külavanema valimise kohta. Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuudi...

Saaremaa Vallavalitsuse 22. septembri 2020. a istungi päevakorra kommenteeritud eelnõu

Külavanema kinnitamine Vallavalitsusele on esitatud Orissaare piirkonna Orinõmme küla koosoleku protokoll külavanema valimise kohta. Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuudi...

Esmaspäeval 21. septembril alustatakse Kitsa tänava kõnnitee rekonstrueerimistöödega. Tööd teostatakse kahes osas. Esimesena tehakse korda lõik Kuressaare Kaubamaja parkla ja Raua tänava...

Liikluskorralduse muudatus

Esmaspäeval 21. septembril alustatakse Kitsa tänava kõnnitee rekonstrueerimistöödega. Tööd teostatakse kahes osas. Esimesena tehakse korda lõik Kuressaare Kaubamaja parkla ja Raua tänava...

Taotlusi saab esitada Saaremaa Vallavalitsuse iseteeninduskeskkonnas. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eesmärk on parandada valla noorte huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust,...

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse projektivoor on avatud kuni 06.10.2020.

Taotlusi saab esitada Saaremaa Vallavalitsuse iseteeninduskeskkonnas. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eesmärk on parandada valla noorte huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust,...

Saaremaa vald maksab ranitsatoetust kõigile 1. septembril Saaremaa vallas esmakordselt kooli läinud laste peredele, kui nii lapse kui ka ranitsatoetuse taotluse esitanud lapsevanema elukohaks...

Ranitsatoetus makstakse välja septembrikuu lõpuks

Saaremaa vald maksab ranitsatoetust kõigile 1. septembril Saaremaa vallas esmakordselt kooli läinud laste peredele, kui nii lapse kui ka ranitsatoetuse taotluse esitanud lapsevanema elukohaks...

Täna, 16. septembril lisandus Saaremaale üks positiivne koroonatest, mille andis Lümanda Lasteaia õpetaja, kes aga ei ole pärast 4. septembrit tööl käinud. Terviseameti soovitusel lasteaeda ei...

Positiivse koroonatesti andis lasteaiaõpetaja

Täna, 16. septembril lisandus Saaremaale üks positiivne koroonatest, mille andis Lümanda Lasteaia õpetaja, kes aga ei ole pärast 4. septembrit tööl käinud. Terviseameti soovitusel lasteaeda ei...

1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on kuni 4000 eurot...

Kohaliku Omaalgatuse Programmi 2020. aasta sügisvoor on avatud

1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on kuni 4000 eurot...

Saaremaa vald koostöös Muhu ja Ruhnu vallaga, Kuressaare Haigla SA ja piirkonna perearstidega alustab inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamist. ...

Saaremaal alustatakse inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi juurutamist

Saaremaa vald koostöös Muhu ja Ruhnu vallaga, Kuressaare Haigla SA ja piirkonna perearstidega alustab inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamist. ...

17.-19. septembrini on suletud Abruka, Aste, Kõrkvere, Kärla, Laimjala, Leisi, Lümanda, Metsküla, Pihtla, Randvere, Sakla, Salme, Taritu, Tornimäe ja Valjala raamatukogu.   Saare Maakonna...

17.-19. septembril on muutuseid raamatukogude lahtiolekuaegades

17.-19. septembrini on suletud Abruka, Aste, Kõrkvere, Kärla, Laimjala, Leisi, Lümanda, Metsküla, Pihtla, Randvere, Sakla, Salme, Taritu, Tornimäe ja Valjala raamatukogu.   Saare Maakonna...

Saaremaa Vallavalitsus saatis 11. septembril hooldekodudele kirja soovitustega, kuidas korraldada sügistalvisel perioodil külastusi nii, et hoida eakate tervist ja kaitsta neid koroonaviiruse...

Vallavalitsus koostas koostöös hooldekodudega eakate külastussoovitused

Saaremaa Vallavalitsus saatis 11. septembril hooldekodudele kirja soovitustega, kuidas korraldada sügistalvisel perioodil külastusi nii, et hoida eakate tervist ja kaitsta neid koroonaviiruse...

Aruande kinnitamine Vallavalitsusele on esitatud kinnitamiseks kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta sügisvoorust toetatud MTÜ Muhu Pärandikool projekti „Turvaline ja tõhus...

Saaremaa Vallavalitsuse 15. septembri 2020. a istungi päevakorra kommenteeritud eelnõu

Aruande kinnitamine Vallavalitsusele on esitatud kinnitamiseks kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta sügisvoorust toetatud MTÜ Muhu Pärandikool projekti „Turvaline ja tõhus...

Istung toimub algusega kl 13.00 Kuressaare Raekojas Saaremaa valla 2020. aasta II lisaeelarve II lugemine Ettekandja: abivallavanem Marili Niits Komisjon: rahanduskomisjon ...

Saaremaa Vallavolikogu 25.09.2020 istungi päevakorra projekt.

Istung toimub algusega kl 13.00 Kuressaare Raekojas Saaremaa valla 2020. aasta II lisaeelarve II lugemine Ettekandja: abivallavanem Marili Niits Komisjon: rahanduskomisjon ...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.10.2020. Täpsemat informatsiooni...

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.10.2020. Täpsemat informatsiooni...

Uue õppeaastaga avavad uksed ka vallas tegutsevad huviringid. Kui soovid leida sobilikku huviringi, leiad suurema enamuse Saaremaal pakutavatest huvitegevustest valla huvihariduse registrist (...

Huviringidesse registreerumine on alanud!

Uue õppeaastaga avavad uksed ka vallas tegutsevad huviringid. Kui soovid leida sobilikku huviringi, leiad suurema enamuse Saaremaal pakutavatest huvitegevustest valla huvihariduse registrist (...

10.09–24.09. 2020 on avalikustamisele suunatud Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia arengukava 2020/2021–2022/2023 õppeaastateks eelnõu. Kirjalikke ettepanekuid arengukava eelnõu kohta saab esitada...

Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia arengukava 2020-2023

10.09–24.09. 2020 on avalikustamisele suunatud Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia arengukava 2020/2021–2022/2023 õppeaastateks eelnõu. Kirjalikke ettepanekuid arengukava eelnõu kohta saab esitada...

Saaremaa valla 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlemise väljakuulutamine Haridus- ja noorsootööosakond on esitanud vallavalitsusele kinnitamiseks...

Saaremaa Vallavalitsuse 10. septembri 2020. a istungi päevakorra kommenteeritud eelnõu

Saaremaa valla 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlemise väljakuulutamine Haridus- ja noorsootööosakond on esitanud vallavalitsusele kinnitamiseks...

Saaremaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 30. juunist 29. juulini, mille jooksul sai eelnõudega tutvuda valla kodulehel ja...

Saaremaa valla üldplaneeringu avaliku arutelu tulemused

Saaremaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 30. juunist 29. juulini, mille jooksul sai eelnõudega tutvuda valla kodulehel ja...

8.09.2020 toimus juba 17. korda traditsiooniline Eestimaa Esri kasutajate konverents „GIS – geograafia kaudu"  Konverentsil anti muuhulgas välja ka 2 auhinda: „Aasta GIS-i tegu"   ja...

Saaremaa valla veebilehe kaardirakendus sai auhinnatud

8.09.2020 toimus juba 17. korda traditsiooniline Eestimaa Esri kasutajate konverents „GIS – geograafia kaudu"  Konverentsil anti muuhulgas välja ka 2 auhinda: „Aasta GIS-i tegu"   ja...

Möödunud kevad oli meie kõigi jaoks erakordne ning tõestas, kui oluline on kriisiolukorras kommunikatsioon. Eriti siis, kui oleme silmitsi millegi uue ja tundmatuga ning infot on korraga palju...

Vallavalitsus ootab ettepanekuid kriisikommunikatsiooni arendamiseks

Möödunud kevad oli meie kõigi jaoks erakordne ning tõestas, kui oluline on kriisiolukorras kommunikatsioon. Eriti siis, kui oleme silmitsi millegi uue ja tundmatuga ning infot on korraga palju...

Omaosaluse katmine Hindamiskomisjon on teinud ettepaneku toetada kolme MTÜ taotlusi MTÜ Saarte Kalandus taotlusvooru esitatavate projektitaotluste omaosaluse katmiseks. MTÜ Eesti...

Saaremaa Vallavalitsuse 8. septembri 2020. a istungi päevakorra kommenteeritud eelnõu

Omaosaluse katmine Hindamiskomisjon on teinud ettepaneku toetada kolme MTÜ taotlusi MTÜ Saarte Kalandus taotlusvooru esitatavate projektitaotluste omaosaluse katmiseks. MTÜ Eesti...

Alates tänasest, 8. septemberist kella 8.00 kuni reede 11. september kell 17.00 on liikluseks suletud K. Ojassoo tänav seoses asfaltkatte taastamisega Rootsi tänava poolsel lõigul.  ...

Liikluskorralduse muutus; K.Ojassoo tänav on suletud

Alates tänasest, 8. septemberist kella 8.00 kuni reede 11. september kell 17.00 on liikluseks suletud K. Ojassoo tänav seoses asfaltkatte taastamisega Rootsi tänava poolsel lõigul.  ...

Oluline on nii kriisikomisjoni liikmete, vallavalitsuse teenistujate kui ka partnerite koostöö. Aitäh, AS Hoolekandeteenused , märkamise ja tunnustuse eest! See tunnustus on kõigile headele...

Kriisi saab lahendada vaid üheskoos ja koostööd tehes

Oluline on nii kriisikomisjoni liikmete, vallavalitsuse teenistujate kui ka partnerite koostöö. Aitäh, AS Hoolekandeteenused , märkamise ja tunnustuse eest! See tunnustus on kõigile headele...

Ettevõtlusnädal ja Saare maakonna ettevõtete tunnustamine tuleb taas! Tegemist on kõrgeima kohaliku tunnustusega ettevõtjatele, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Saare maakonna...

Tunnustame Saare maakonna ettevõtjaid

Ettevõtlusnädal ja Saare maakonna ettevõtete tunnustamine tuleb taas! Tegemist on kõrgeima kohaliku tunnustusega ettevõtjatele, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Saare maakonna...

Laupäeval 5. septembril on Kuressaare kesklinn suletud, sest toimumas on Kuressaare Suur Turupäev, mis toob linnaväljakule kokku Saaremaa Ehtne toote märgikandjad ning kohalikud tootjad ja...

Kesklinna liikluspiirangud laupäeval 5. septembril

Laupäeval 5. septembril on Kuressaare kesklinn suletud, sest toimumas on Kuressaare Suur Turupäev, mis toob linnaväljakule kokku Saaremaa Ehtne toote märgikandjad ning kohalikud tootjad ja...

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi  stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2021. aastal. Stipendiume ja toetusi jagatakse...

Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi  stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2021. aastal. Stipendiume ja toetusi jagatakse...

Saaremaa valla ettevõtjatele COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamise toetuse maksmine.  Hindamiskomisjon on teinud ettepaneku ja esitanud vallavalitsusele...

Saaremaa Vallavalitsuse 3. septembri 2020. a istungi päevakorra kommenteeritud eelnõu

Saaremaa valla ettevõtjatele COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamise toetuse maksmine.  Hindamiskomisjon on teinud ettepaneku ja esitanud vallavalitsusele...

Saaremaa Vallavalitsus annab vastavalt vallavalituse korraldusele suulise enampakkumise korras rendile Orissaare alevikus  Kuivastu mnt 33 asuvas hoones (teenuskeskuse hoone,...

Vallavara suuline enampakkumine

Saaremaa Vallavalitsus annab vastavalt vallavalituse korraldusele suulise enampakkumise korras rendile Orissaare alevikus  Kuivastu mnt 33 asuvas hoones (teenuskeskuse hoone,...

Saaremaa Vallavalistus tunnustab Saaremaa kunstivaldkonna loomeinimesi  ja kuulutas kevadel välja Saaremaa kunstiteoste võistluse. Käesoleva aasta kunstiteoste võistluse teemaks on „Uus...

Saaremaa kunstiteoste võistlus ootab osavõttu

Saaremaa Vallavalistus tunnustab Saaremaa kunstivaldkonna loomeinimesi  ja kuulutas kevadel välja Saaremaa kunstiteoste võistluse. Käesoleva aasta kunstiteoste võistluse teemaks on „Uus...

Täna, 1. septembril lisandus Saaremaale kaks positiivset koroonaviiruse testitulemust. Terviseameti andmetel said haigusjuhud alguse lähikontaktist väljaspool Saaremaad elava pereliikmega. ...

Saaremaa kriisikomisjon palub 27. augustil Tallinnast Kuressaarde bussiga sõitnud inimestel jälgida oma tervist

Täna, 1. septembril lisandus Saaremaale kaks positiivset koroonaviiruse testitulemust. Terviseameti andmetel said haigusjuhud alguse lähikontaktist väljaspool Saaremaad elava pereliikmega. ...

Aste Põhikool kell 10.00 kooli hoovis Kaali Kool kell 10.00 koolimaja ees õuel Kahtla Lasteaed-Põhikool kell 11.00 koolimajas Kihelkonna Kool kell 10.00 Kuressaare Gümnaasium ...

Kooliaasta avaaktused 1. septembril

Aste Põhikool kell 10.00 kooli hoovis Kaali Kool kell 10.00 koolimaja ees õuel Kahtla Lasteaed-Põhikool kell 11.00 koolimajas Kihelkonna Kool kell 10.00 Kuressaare Gümnaasium ...