Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlusi saab esitada Saaremaa Vallavalitsusele 23.09 – 14.10.2021.  Saaremaa vallavalitsus teavitab, et avatud on taotlusvoor...

Avatud on huvihariduse ja -tegevuse täiendava toetuse voor (korraldajatele)

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlusi saab esitada Saaremaa Vallavalitsusele 23.09 – 14.10.2021.  Saaremaa vallavalitsus teavitab, et avatud on taotlusvoor...

Huvihariduse ja huvitegevuse toetust makstakse riiklike vahendite olemasolul toimetulekuraskustes peredele huvihariduse ja huvitegevusega kaasneva osalustasu katmiseks. Toetus on mõeldud...

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Huvihariduse ja huvitegevuse toetust makstakse riiklike vahendite olemasolul toimetulekuraskustes peredele huvihariduse ja huvitegevusega kaasneva osalustasu katmiseks. Toetus on mõeldud...

Alates 1. oktoobrist 2021 kehtestatakse maakonnaliinide nr 4104-2, 4104-3, 4105-1, 4105-2, 4902, 4903 ning 5114 täpsustatud sõiduplaanid. Kuna alanud õppeaastal suurenes õpilaste arv, kes...

Muudatused maakonnaliinide sõiduplaanides (nr 4104-2, 4104-3, 4105-1, 4105-2, 4902, 4903, 5114)

Alates 1. oktoobrist 2021 kehtestatakse maakonnaliinide nr 4104-2, 4104-3, 4105-1, 4105-2, 4902, 4903 ning 5114 täpsustatud sõiduplaanid. Kuna alanud õppeaastal suurenes õpilaste arv, kes...

Teavitame, et seoses võistlusega "26. Saaremaa Duatlon" on laupäeval, 25. septembril 2021 muudatused kiirusepiirangutes Kuressaare ringteel lõigul Uus-Roomassaare tänav kuni Kaevu tänav....

Liiklus piiratud Kuressaare ringteel (25.09.2021)

Teavitame, et seoses võistlusega "26. Saaremaa Duatlon" on laupäeval, 25. septembril 2021 muudatused kiirusepiirangutes Kuressaare ringteel lõigul Uus-Roomassaare tänav kuni Kaevu tänav....

Aruande kinnitamine Kinnitati kohaliku omaalgatuse programmist toetatud MTÜ Saaremaa Pimedate Ühing projekti „Saaremaa Pimedate Ühingule kohandatud tualett- ja abiruumi remont"...

Vallavalitsuse istung 21. septembril 2021

Aruande kinnitamine Kinnitati kohaliku omaalgatuse programmist toetatud MTÜ Saaremaa Pimedate Ühing projekti „Saaremaa Pimedate Ühingule kohandatud tualett- ja abiruumi remont"...

Saare maakonnas on end võimalik vaktsineerida alates 12. eluaastast (alaealistel on vajalik lapsevanema kirjalik nõusolek). Kuressaare Haiglas (Aia 25, Kuressaare)...

Vaktsineerimisvõimalused Saare maakonnas

Saare maakonnas on end võimalik vaktsineerida alates 12. eluaastast (alaealistel on vajalik lapsevanema kirjalik nõusolek). Kuressaare Haiglas (Aia 25, Kuressaare)...

Saaremaa vallavalitsus teavitab, et alanud on Saaremaa valla kodumajapidamistes tekkinud aia- ja haljastusjäätmete tasuta vastuvõtt. Aia- ja haljastusjäätmeid (lehed, õunad, taimevarred jms)...

Aia- ja haljastusjäätmeid saab tasuta ära anda Sikassaare Vanametallis

Saaremaa vallavalitsus teavitab, et alanud on Saaremaa valla kodumajapidamistes tekkinud aia- ja haljastusjäätmete tasuta vastuvõtt. Aia- ja haljastusjäätmeid (lehed, õunad, taimevarred jms)...

Saaremaa vald on tellinud inseneribüroolt OÜ Steiger välisõhu mürakaardi ning müra vähendamise tegevuskava koostamise (vastav seletuskiri on leitav siit ning joonised on leitavad siit ). ...

Valminud on Saaremaa valla mürakaart

Saaremaa vald on tellinud inseneribüroolt OÜ Steiger välisõhu mürakaardi ning müra vähendamise tegevuskava koostamise (vastav seletuskiri on leitav siit ning joonised on leitavad siit ). ...

Saaremaa vallavolikogu 17. septembri 2021 erakorralisel istungil , mis toimub elektrooniliselt algusega kell 13.00, on päevakorras: Jaoskonnakomisjonide moodustamine ...

Vallavolikogu istung 17. septembril 2021

Saaremaa vallavolikogu 17. septembri 2021 erakorralisel istungil , mis toimub elektrooniliselt algusega kell 13.00, on päevakorras: Jaoskonnakomisjonide moodustamine ...

Saaremaa vallavalitsus teavitab, et tulenevalt Kitsas tänav 16 kortermaja paneelide tõstetöödest on liiklus piirkonnas esmaspäeval, 20. septembril 2021 piiratud. Asukohta paigaldatakse...

Liiklus piiratud Kitsal tänaval (20.09.2021)

Saaremaa vallavalitsus teavitab, et tulenevalt Kitsas tänav 16 kortermaja paneelide tõstetöödest on liiklus piirkonnas esmaspäeval, 20. septembril 2021 piiratud. Asukohta paigaldatakse...

Ülevaade Saaremaa Vallavalitsuse 16. septembri 2021 erakorralisest istungist: Muudatusettepanekud volikogu eelnõule Vallavalitsus andis oma seisukoha Saaremaa valla jäätmekava...

Vallavalitsuse istung 16. septembril 2021

Ülevaade Saaremaa Vallavalitsuse 16. septembri 2021 erakorralisest istungist: Muudatusettepanekud volikogu eelnõule Vallavalitsus andis oma seisukoha Saaremaa valla jäätmekava...

Ilmunud on septembrikuu teine Saaremaa Teataja. Infolehte on võimalik lugeda veebist siit , paberkandjal tuuakse leht ka igasse Saaremaa valla postkasti. Käesolevast numbrist saab lugeda: ...

Ilmunud on Saaremaa Teataja (16.09.2021)

Ilmunud on septembrikuu teine Saaremaa Teataja. Infolehte on võimalik lugeda veebist siit , paberkandjal tuuakse leht ka igasse Saaremaa valla postkasti. Käesolevast numbrist saab lugeda: ...

Telia Eesti AS teavitab, et teostab ööl vastu reedet (17.09) mahukaid arendustöid, mille tõttu ei saa vahemikus 00.00 kuni 7.00 kasutada ettevõtte mobiilsideteenuseid Muhumaal ja Saaremaa...

Osa Saaremaast on reede öösel võrgutööde tõttu ilma Telia mobiililevita

Telia Eesti AS teavitab, et teostab ööl vastu reedet (17.09) mahukaid arendustöid, mille tõttu ei saa vahemikus 00.00 kuni 7.00 kasutada ettevõtte mobiilsideteenuseid Muhumaal ja Saaremaa...

RMK Saaremaa metsaülem Jaan Prants tänab kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Praakli ning Triigi külade riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga aladel metsatööde planeerimiseks RMK-le...

Teade Praakli ning Triigi külade riigimetsades plaanitavatele metsatöödele saabunud ettepanekute avalikustamisest ja ettepanekute alusel koostatud metsa majandamise projektide valmimisest

RMK Saaremaa metsaülem Jaan Prants tänab kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Praakli ning Triigi külade riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga aladel metsatööde planeerimiseks RMK-le...

Omaosaluse katmine Määrati MTÜ-le Kihelkonna TIOK 399,96 eurot toetust omaosaluse katmiseks, et viia ellu kohaliku omaalgatuse programmist toetatud projekt „Kogukonna...

Vallavalitsuse istung 14. septembril 2021

Omaosaluse katmine Määrati MTÜ-le Kihelkonna TIOK 399,96 eurot toetust omaosaluse katmiseks, et viia ellu kohaliku omaalgatuse programmist toetatud projekt „Kogukonna...

Saaremaa Vallavalitsus koostöös Saaremaa Ettevõtjate Liidu, Saare Arenduskeskus SA,  Saarte Koostöökogu MTÜ, Muhu ja Ruhnu valdadega on välja töötanud ühtse Saare maakonna ettevõtjate tänu-...

Oodatakse kandidaate Saare maakonna ettevõtlusauhindade konkursile

Saaremaa Vallavalitsus koostöös Saaremaa Ettevõtjate Liidu, Saare Arenduskeskus SA,  Saarte Koostöökogu MTÜ, Muhu ja Ruhnu valdadega on välja töötanud ühtse Saare maakonna ettevõtjate tänu-...

Täna, 10. septembril 2021 kell 13.00 toimus Kuressaare raekoja vallavolikogu saalis Saaremaa valla valimiskomisjoni koosolek, kus võeti vastu otsus kandidaatide registreerimise kohta ning anti...

Selgunud on Saaremaa Vallavolikogu valimiste nimekirjad ja järjestused

Täna, 10. septembril 2021 kell 13.00 toimus Kuressaare raekoja vallavolikogu saalis Saaremaa valla valimiskomisjoni koosolek, kus võeti vastu otsus kandidaatide registreerimise kohta ning anti...

Tänavu, 17. oktoobril 2021 toimuvateks Saaremaa Vallavolikogu valimisteks esitasid seitse erakonda ja üks valimisliit Saaremaa valla valimiskomisjonile registreerimiseks kokku 265 kandidaati....

Saaremaa vallas esitati valimiskomisjonile registreerimiseks kokku 265 kandidaati

Tänavu, 17. oktoobril 2021 toimuvateks Saaremaa Vallavolikogu valimisteks esitasid seitse erakonda ja üks valimisliit Saaremaa valla valimiskomisjonile registreerimiseks kokku 265 kandidaati....

Saaremaa vallavalitsus tuletab meelde, et selle aasta 17. oktoobril aset leidvatel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on kandideerimisõigus hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa...

Info kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandideerijatele

Saaremaa vallavalitsus tuletab meelde, et selle aasta 17. oktoobril aset leidvatel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on kandideerimisõigus hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa...

Saaremaa Vallavalitsus koostöös Saarte Koostöökoguga kutsuvad osa võtma kogukonnaenergeetika õpitoast neljapäeval, 16. septembril 2021 kell 15.00–19.00 Kuressaare Raekojas (II korrusel)....

Küla- ja kogukonnamajade pidajad on kutsutud osalema energeetika õpitoas (16.09.2021)

Saaremaa Vallavalitsus koostöös Saarte Koostöökoguga kutsuvad osa võtma kogukonnaenergeetika õpitoast neljapäeval, 16. septembril 2021 kell 15.00–19.00 Kuressaare Raekojas (II korrusel)....

Omaosaluse katmine Anti nõusolek MTÜ-le Muratsi Kalur 17 021,98 euro eraldamiseks omaosaluse katmiseks. Summa eraldatakse juhul, kui MTÜ saab Saarte Kalanduse taotlusvoorust toetust...

Vallavalitsuse istung 8. septembril 2021

Omaosaluse katmine Anti nõusolek MTÜ-le Muratsi Kalur 17 021,98 euro eraldamiseks omaosaluse katmiseks. Summa eraldatakse juhul, kui MTÜ saab Saarte Kalanduse taotlusvoorust toetust...

Algas kandideerimine Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumile. Sel aastal on Lastekaitse Liidu Fondi fookuses huviharidus ning laste ja noorte vaimse tervise toetamine. "Mis siis, kui ajal, mil...

Lastekaitse Liidu Fondi stipendium

Algas kandideerimine Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumile. Sel aastal on Lastekaitse Liidu Fondi fookuses huviharidus ning laste ja noorte vaimse tervise toetamine. "Mis siis, kui ajal, mil...

Ilmunud on vallalehe Saaremaa Teataja 2. septembri number. Tänasest lehest saab lugeda: Kuressaare linna uutest bussidest Valimistest Maakonna parimatest haridustöötajatest ...

Saaremaa Teataja 2. septembri number

Ilmunud on vallalehe Saaremaa Teataja 2. septembri number. Tänasest lehest saab lugeda: Kuressaare linna uutest bussidest Valimistest Maakonna parimatest haridustöötajatest ...

2. septembril alustavad Upal asenduspindadel (Kooli tee 5) õppetööd kõik Hariduse tänava renoveeritavas õppehoones tegutsenud klassid; haridusliku erivajadusega õpilaste õppetöö jätkub nagu...

Kuressaare Hariduse kooli Upa asenduspindade info

2. septembril alustavad Upal asenduspindadel (Kooli tee 5) õppetööd kõik Hariduse tänava renoveeritavas õppehoones tegutsenud klassid; haridusliku erivajadusega õpilaste õppetöö jätkub nagu...

1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Taotluste...

KOP sügisvoor 2021 on avatud

1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Taotluste...

Head tarkusepäeva ja ilusat uue kooliaasta algust! Esimest korda kooliminejate peredele soovime head uue eluetapi algust! Tänavu läheme uuele õppeaastale vastu mitme uuendusega: ...

Head tarkusepäeva!

Head tarkusepäeva ja ilusat uue kooliaasta algust! Esimest korda kooliminejate peredele soovime head uue eluetapi algust! Tänavu läheme uuele õppeaastale vastu mitme uuendusega: ...

Ülevaade Saaremaa Vallavalitsuse 31. augusti 2021. a istungist 1. Saare maakonna arengustrateegia 2019–2030 ja Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili ülevaatamise ning muutmise...

Vallavalitsuse istung 31. augustil 2021

Ülevaade Saaremaa Vallavalitsuse 31. augusti 2021. a istungist 1. Saare maakonna arengustrateegia 2019–2030 ja Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili ülevaatamise ning muutmise...

2021/2022. õppeaasta avaaktuste kellaajad 1. septembril: • Aste Põhikool kell 10:00 (kooli õues) • Kuressaare Hariduse Kool kell 10:30 1.klasside aktus (Kuressaare Täiskasvanute...

Avaaktused 2021

2021/2022. õppeaasta avaaktuste kellaajad 1. septembril: • Aste Põhikool kell 10:00 (kooli õues) • Kuressaare Hariduse Kool kell 10:30 1.klasside aktus (Kuressaare Täiskasvanute...

Saaremaa Vallavolikogu  27.08.2021 istungil, mis toimub algusega kell 13.00 Kuressaare raekojas, on päevakorras 14 punkti. Volikogu istungit on võimalik jälgida otsepildis Saaremaa valla ...

Vallavolikogu istung 27. augustil 2021

Saaremaa Vallavolikogu  27.08.2021 istungil, mis toimub algusega kell 13.00 Kuressaare raekojas, on päevakorras 14 punkti. Volikogu istungit on võimalik jälgida otsepildis Saaremaa valla ...

26. augustil 2021 tunnustas vald üleriigilise ja maakondliku üldhariduse ja kutsehariduse tunnustussüsteemi raames „Eestimaa õpib ja tänab"  Saaremaa silmapaistvamaid haridustöötajaid. ...

Saare maakonna haridustöötajate tunnustamine 2021

26. augustil 2021 tunnustas vald üleriigilise ja maakondliku üldhariduse ja kutsehariduse tunnustussüsteemi raames „Eestimaa õpib ja tänab"  Saaremaa silmapaistvamaid haridustöötajaid. ...