10. detsembril anti Brüsselis Euroopa Parlamendis üle Euroopa Spordilinna tiitlid ning esimese Eesti linnana sai tiitli ka Kuressaaare.  Euroopa Spordilinnade ja Pealinnade tiitleid on...

Euroopa Spordilinn 2020 on Kuressaare

10. detsembril anti Brüsselis Euroopa Parlamendis üle Euroopa Spordilinna tiitlid ning esimese Eesti linnana sai tiitli ka Kuressaaare.  Euroopa Spordilinnade ja Pealinnade tiitleid on...

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et soovib hinnapakkumisi vallavalitsusele meediamonitooringu keskkonna kasutamise teenuse tellimiseks. Pakkumine esitada hiljemalt 17. detsembriks 2019 ...

Vallavalitsus soovib hinnapäringuid meediamonitooringu keskkonna teenuse tellimiseks

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et soovib hinnapakkumisi vallavalitsusele meediamonitooringu keskkonna kasutamise teenuse tellimiseks. Pakkumine esitada hiljemalt 17. detsembriks 2019 ...

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et soovib hinnapakkumisi piirkondlike infolehtede trükkimiseks 2020. aastal. Täpne infolehtede trükkimise maht on vajadusepõhine ja piirkonniti erinev. 2019....

Vallavalitsus soovib hinnapäringuid piirkondlike infolehtede trükkimisteenuse osutamiseks

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et soovib hinnapakkumisi piirkondlike infolehtede trükkimiseks 2020. aastal. Täpne infolehtede trükkimise maht on vajadusepõhine ja piirkonniti erinev. 2019....

Saaremaa vald koostöös MTÜ-ga Saaremaa Noorsootöö ja Muhu Vallavalitsusega kuulutavad välja maakondliku konkursi, eesmärgiga esile tõsta noorsootöösse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi,...

Saaremaa Vallavalitsus otsib 2019. aasta tegijaid noortevaldkonnas

Saaremaa vald koostöös MTÜ-ga Saaremaa Noorsootöö ja Muhu Vallavalitsusega kuulutavad välja maakondliku konkursi, eesmärgiga esile tõsta noorsootöösse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi,...

Head koduste laste vanemad!   Jõulukuu on alanud, aasta lõpp lähenemas ja lapsed kingipakkide ootel. Lasteaias ja koolis käivate lasteni jõuavad kingipakid lasteaia või kooli...

Vald kutsub koduseid lapsi piirkondlikele jõulupidudele

Head koduste laste vanemad!   Jõulukuu on alanud, aasta lõpp lähenemas ja lapsed kingipakkide ootel. Lasteaias ja koolis käivate lasteni jõuavad kingipakid lasteaia või kooli...

1. Külavanema kinnitamine (Pihtla piirkond Suure-Rootsi küla; Pihtla piirkond Tirbi küla) 2. Alevikuvanema kinnitamine (Kaarma piirkond Nasva alevik) 3. Külaraha aruande heakskiitmine (Kärdu...

Vallavalitsuse 10.12.2019 istungi päevakord

1. Külavanema kinnitamine (Pihtla piirkond Suure-Rootsi küla; Pihtla piirkond Tirbi küla) 2. Alevikuvanema kinnitamine (Kaarma piirkond Nasva alevik) 3. Külaraha aruande heakskiitmine (Kärdu...

Metsaettevõte SCA Rannametsad OÜ soovib olla säästlik ja keskkonnahoidlik metsamajandaja ning on alustanud selle eelduseks olevate FSC ja PEFC säästliku metsamajandamise sertifikaatide...

Vallavalitsus ootab tagasisidet SCA Rannametsad OÜ osas

Metsaettevõte SCA Rannametsad OÜ soovib olla säästlik ja keskkonnahoidlik metsamajandaja ning on alustanud selle eelduseks olevate FSC ja PEFC säästliku metsamajandamise sertifikaatide...

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et ootab hinnapakkumisi sotsiaalteenustele järgmiseks kalendriaastaks ehk lepinguperioodiks 1. jaanuar kuni 31. detsember 2020. Hinnapakkumisi oodatakse...

Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi sotsiaalteenustele

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et ootab hinnapakkumisi sotsiaalteenustele järgmiseks kalendriaastaks ehk lepinguperioodiks 1. jaanuar kuni 31. detsember 2020. Hinnapakkumisi oodatakse...

Uuel jäätmeveoperioodil toimuvad kortermajade jäätmeveos olulised muudatused. Need puudutavad kortermaju, kuhu kas korteriomanikud või riik on loonud korteriühistu. Kui ühistu on loodud riigi...

Põhimõttelised muudatused kortermajade jäätmeveos

Uuel jäätmeveoperioodil toimuvad kortermajade jäätmeveos olulised muudatused. Need puudutavad kortermaju, kuhu kas korteriomanikud või riik on loonud korteriühistu. Kui ühistu on loodud riigi...

Homme, 5. detsembril toimub Tornimäe rahvamajas Saaremaa, Muhu ja Ruhnu valdade koostöös maakonna siseturvalisuse vabatahtlike tunnustamisüritus. Üritusele on palutud kõik Saare maakonna...

5. detsembril tunnustatakse parimaid päästeala vabatahtlikke

Homme, 5. detsembril toimub Tornimäe rahvamajas Saaremaa, Muhu ja Ruhnu valdade koostöös maakonna siseturvalisuse vabatahtlike tunnustamisüritus. Üritusele on palutud kõik Saare maakonna...

Vallavalitsus teavitab, et Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise kinnisasjade müümiseks Saaremaa vallas. Müügis on maatulundusmaa sihtotsatarbega Kaavi küla Sireli...

Avalik kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks

Vallavalitsus teavitab, et Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise kinnisasjade müümiseks Saaremaa vallas. Müügis on maatulundusmaa sihtotsatarbega Kaavi küla Sireli...

Saaremaa vald kuulutab välja maakondliku noortevaldkonna konkursi, millega soovib esile tõsta noorsootöösse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone, noori ning...

Oodatakse kandidaate noortevaldkonna 2019. aasta tegijate tunnustamiseks

Saaremaa vald kuulutab välja maakondliku noortevaldkonna konkursi, millega soovib esile tõsta noorsootöösse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone, noori ning...

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et kiitis  29.11.2019 otsusega nr 2178  heaks ja suunas avalikustamisele eelnõu „Saaremaa valla lastekaitse-ja sotsiaalhoolekande arengukava...

Lastekaitse- ja sotsiaalhoolekande arengukava 2020-2030 avalik väljapanek

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et kiitis  29.11.2019 otsusega nr 2178  heaks ja suunas avalikustamisele eelnõu „Saaremaa valla lastekaitse-ja sotsiaalhoolekande arengukava...

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et valminud on eelnõu Kihelkonna alevikus Pargi tn 2 katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 638934, katastritunnus 30101:003:0331) jagamisel moodustatava...

Kihelkonna alevikus Pargi põik liikluspinna moodustamine

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et valminud on eelnõu Kihelkonna alevikus Pargi tn 2 katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 638934, katastritunnus 30101:003:0331) jagamisel moodustatava...

Vallavalitsuse sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse juhataja Monika Sarapuu asub uuest aastast tööle Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuses erivajadustega laste juhtumikorraldajana.  ...

Valla lastekaitseteenistuse juhataja suundub tööle Saaremaa Laste ja Perede tugikeskusesse

Vallavalitsuse sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse juhataja Monika Sarapuu asub uuest aastast tööle Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuses erivajadustega laste juhtumikorraldajana.  ...

1. Külavanema kinnitamine (Tornimäe küla; Luulupe küla; Vaivere küla) 2. Hajaasustuse programmi 2018. a toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Oti küla Püksi; Vanalõve küla Aida;...

Vallavalitsuse 03.12.2019 istungi päevakord

1. Külavanema kinnitamine (Tornimäe küla; Luulupe küla; Vaivere küla) 2. Hajaasustuse programmi 2018. a toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Oti küla Püksi; Vanalõve küla Aida;...

Võttes aluseks Saaremaa Vallavalitsuse korralduse nr 2086 kuulutab Saaremaa Vallavalitsus välja sotsiaaleluruumi teenuse osutamiseks sobivate korteriomandite (korterite) ostmiseks...

Vald ootab müügipakkumisi korteriomandite ostmiseks

Võttes aluseks Saaremaa Vallavalitsuse korralduse nr 2086 kuulutab Saaremaa Vallavalitsus välja sotsiaaleluruumi teenuse osutamiseks sobivate korteriomandite (korterite) ostmiseks...

1. Külavanema kinnitamine (Mägi-Kurdla küla; Abruka küla; Tõnija ja Röösa külad; Turja küla; Toomalõuka küla) 2. Külaraha taotluse menetluse lõpetamine (MTÜ Leedri Küla Selts) 3. ...

Vallavalitsuse 26.11.2019 istungi päevakord

1. Külavanema kinnitamine (Mägi-Kurdla küla; Abruka küla; Tõnija ja Röösa külad; Turja küla; Toomalõuka küla) 2. Külaraha taotluse menetluse lõpetamine (MTÜ Leedri Küla Selts) 3. ...

Neljapäeva pärastlõunal tunnustati Saare maakonna silmapaistvamaid sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna tegijaid. Kui eelmisel aastal täitis Saaremaa vald seda ülesannet esmakordselt ning...

Tunnustati maakonna parimaid sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna tegijaid

Neljapäeva pärastlõunal tunnustati Saare maakonna silmapaistvamaid sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna tegijaid. Kui eelmisel aastal täitis Saaremaa vald seda ülesannet esmakordselt ning...

Kuressaare Linnamajandus teavitab, et seoses jõulukuuse paigaldamisega on Kuressaare kesklinn neljapäeval, 21. novembril kell 11–15 liiklusele suletud. Võimalusel avatakse kesklinn ka varem. ...

Kuressaare kesklinn on 21. novembril liiklusele suletud

Kuressaare Linnamajandus teavitab, et seoses jõulukuuse paigaldamisega on Kuressaare kesklinn neljapäeval, 21. novembril kell 11–15 liiklusele suletud. Võimalusel avatakse kesklinn ka varem. ...

Vallavalitsus teavitab, et Keskkonnaamet on algatanud menetluse Võhma maastikukaitseala moodustamiseks ja kaitse-eeskirja koostamiseks. Kaitse alla ei võeta uut ala, vaid korrigeeritakse...

Võhma maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirja koostamine

Vallavalitsus teavitab, et Keskkonnaamet on algatanud menetluse Võhma maastikukaitseala moodustamiseks ja kaitse-eeskirja koostamiseks. Kaitse alla ei võeta uut ala, vaid korrigeeritakse...

1. Külavanema kinnitamine (Muratsi küla) 2. Külaraha aruande heakskiitmine (Upa küla) 3. Hajaasustuse programmi 2018. a toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Iide küla...

Vallavalitsuse 19.11.2019 istungi päevakord

1. Külavanema kinnitamine (Muratsi küla) 2. Külaraha aruande heakskiitmine (Upa küla) 3. Hajaasustuse programmi 2018. a toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Iide küla...

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et müüb avalikul kirjalikul kordusenampakkumisel vallale kuuluvaid hoonestatud kinnistuid. Müügis on Karja külas asuv Katlamaja kinnistu...

Kordusenampakkumine kinnistute müügiks

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et müüb avalikul kirjalikul kordusenampakkumisel vallale kuuluvaid hoonestatud kinnistuid. Müügis on Karja külas asuv Katlamaja kinnistu...

Saaremaa Vallavalitsuse korraldatud jäätmeveohanke tulemusena tunnistati tänasel vallavalitsuse istungil Kuressaare ja Ida-Saaremaa veopiirkondades edukaks AS-i Ragn-Sells pakkumused.  ...

Kuressaares ja Ida-Saaremaal hakkab jäätmeid vedama AS Ragn-Sells

Saaremaa Vallavalitsuse korraldatud jäätmeveohanke tulemusena tunnistati tänasel vallavalitsuse istungil Kuressaare ja Ida-Saaremaa veopiirkondades edukaks AS-i Ragn-Sells pakkumused.  ...

Saaremaa Vallavalitsus kinnitas 12. novembril jäätmeveohanke tulemuse Lääne-Saaremaa veopiirkonnas (Kaarma, Kärla, Lümanda, Mustjala, Kihelkonna, Salme ja Torgu), kus hakkab alates 1. märtsist...

Lääne-Saaremaal hakkab jäätmevedu korraldama Prügimees OÜ

Saaremaa Vallavalitsus kinnitas 12. novembril jäätmeveohanke tulemuse Lääne-Saaremaa veopiirkonnas (Kaarma, Kärla, Lümanda, Mustjala, Kihelkonna, Salme ja Torgu), kus hakkab alates 1. märtsist...

Vallavalitsus teavitab, et Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste kinnisasjade müümiseks Saaremaa vallas: Kaavi küla Lagendiku katastriüksus...

Enampakkumine riigimaa müügiks

Vallavalitsus teavitab, et Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste kinnisasjade müümiseks Saaremaa vallas: Kaavi küla Lagendiku katastriüksus...

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et müüb avalikul kirjalikul kordusenampakkumisel vallale kuuluvad kaks hoonestatud kinnistut: Karja küla Katlamaja (40301:006:0296, registriosa...

Enampakkumine kinnistute müügiks

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et müüb avalikul kirjalikul kordusenampakkumisel vallale kuuluvad kaks hoonestatud kinnistut: Karja küla Katlamaja (40301:006:0296, registriosa...

1. novembrist saavad Saaremaa 1.-12. klasside õpilased osaleda kampaanias, mis kutsub üles koguma kokku teeküünalde ümbriseid.  Teeküünla ümbris on valmistatud alumiiniumist, mis...

Õpilasi kutsutakse osalema kampaanias “Teeküünla ümbris pole prügi!”

1. novembrist saavad Saaremaa 1.-12. klasside õpilased osaleda kampaanias, mis kutsub üles koguma kokku teeküünalde ümbriseid.  Teeküünla ümbris on valmistatud alumiiniumist, mis...

Vallavalitsus kutsub esitama ettepanekuid Saaremaa valla siseturvalisuse arengukavale aastateks 2020-2030.  Ettepanekuid oodatakse  27. novembrini  kirjalikult...

Siseturvalisuse arengukava ootab ettepanekuid

Vallavalitsus kutsub esitama ettepanekuid Saaremaa valla siseturvalisuse arengukavale aastateks 2020-2030.  Ettepanekuid oodatakse  27. novembrini  kirjalikult...

Seoses bussireisijate korduvate pöördumistega on Saaremaa Vallavalitsus otsustanud teha ümberkorraldusi maakonnaliinide 2202 ja 2203 sõidugraafikutes. Bussireisijate sooviks on, et liini...

1. detsembrist muutub bussiliinide 2202 ja 2203 sõidugraafik

Seoses bussireisijate korduvate pöördumistega on Saaremaa Vallavalitsus otsustanud teha ümberkorraldusi maakonnaliinide 2202 ja 2203 sõidugraafikutes. Bussireisijate sooviks on, et liini...