Teated

Kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade müümiseks: 
 • Kungla küla, Siilu (85801:001:1209), 4,1 ha (M), alghind 4 720.-, tagatisraha 470.-; 
 • Lümanda küla, Lannasniidu (43301:001:0989), 5,42 ha, (M), alghind 5 200.-, tagatisraha 520.-; 
 • Pamma küla, Vahe (40301:001:0921), 1,09 ha, (M), alghing 1 680.-, tagatisraha 160.-;
 • Piila küla, Oki (43301:001:1005), 1,49 ha, (M), alghind 1 060.-, tagatisraha 100.-; 
 • Sakla küla, Toomeveere (85801:001:1163), 1,39 ha, (M), alghind 2 670.-, tagatisraha 260.-; 
 • Atla küla, Mõisaääre (43301:001:1150), 2,59 ha, (M), alghind 6 630.-, tagatisraha 660.-; 
 • Kargi küla, Põllu (80701:001:0883), 2,75 ha, (M), alghind 4 840.-, tagatisraha 480.-;
 • Lõupõllu küla, Ristipõllu (80701:001:0884), 3,53 ha, (M), alghind 6 780.-, tagatisraha 670.-; 
 • Sikassaare küla, Armanisoo (43301:001:1132), 2,54 ha, (M), alghind 3 050.-, tagatisraha 300.-; 
 • Türju küla, Rebase (80701:001:0891), 3,78 ha, (M), alghind 3 930.-, tagatisraha 390.-; 
 • Väljaküla, Tasku (85801:001:1302), 7,04 ha, (M), alghind 14 080.-, tagatisraha 1 400.-. 
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30.01.2019 kell 10.30.
Täpsem info: www.maaamet.ee.
Enampakkumisel võivad osaleda nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud.

Kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade müümiseks: 

 • Kuressaare linn Ringtee 10 (34901:001:0108; 0,4787ha; (T)) alghind 18 380.-, tagatisraha 1 830.-; 
 • Kuressaare linn Meierei tn 3 (34901:001:0061; 1,0289 ha; (Ä)) alghind 38 190.-, tagatisraha 3 810.-; 
 • Kuressaare linn Meierei tn 2 (34901:001:0060; 0,8065 ha; (Ä)) alghind 29 940.-, tagatisraha 2 990.-; 
 • Kuressaare linn Meierei tn 1 (34901:001:0059; 1,6697 ha; (Ä)) alghind 55 570.-, tagatisraha 5 550.-; 
 • Kõljala küla Lepiku (59201:001:0852; 1,0119 ha; (E)) alghind 4 550.-, tagatisraha 450.-; 
 • Saaremetsa küla Sopi (71401:001:0163; 11,61 ha; (M)) alghind 2 780.-, tagatisraha 270.-.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 09.01.2019 kell 10.30.
Täpsem info: www.maaamet.ee.
Enampakkumisel võivad osaleda nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud.
MA 28.11.18 kiriEnampakkumisteade 
 

Saaremaa riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitis ideekavand "Sirge"

Riigi Kinnisvara AS-i, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Saaremaa Vallavalitsuse ning Eesti Arhitektide Liidu poolt korraldatud Saaremaa riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitis ideekavand „Sirge", mille autoriteks on Martin Kinks, Risto Parve, Kai Süda, Margit Valma ja Heldi Jürisoo arhitektuuribüroost KARISMA arhitektid.
Loe lähemalt: Saaremaa riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitis ideekavand "Sirge"

Liikluspinna kohanimede määramine Upa külas, Kudjape alevikus ja Kuressaare linnas

Maa-ameti algatusel on ruumiandmete seadusega vastavusse viimiseks vajalik Saaremaa valla teatud katastriüksustel asuvale liikluspinnale määrata kohanimed. Vallavalitsus on kohanimede määramiseks ette valmistanud vastavad eelnõud.
Upa külas Pihlaka tee ja Tee katastriüksustel asuvale liikluspinnale määratakse kohanimi Pihlaka tee ning Tee katastriüksusel asuvale liikluspinnale Nurme tee (asendiplaan).
Kudjape alevikus asuvale Kalmistu tee katastriüksusel asuvale liikluspinnale määratakse kohanimi  Kalmistu tee, Rahula tee T1, T2, T3 ja T4 asuvale liikluspinnale Rahula tee ning Sarapuumetsa tee ja Sarapuumetsa tee T1 asuvale liikluspinnale Sarapuumetsa tee (asendiplaan).
Kuressaare linnas Pihtla tee L3 katastriüksusel asuvale liikluspinnale soovitakse määrata kohanimi Pihtla põik (asendiplaan).
Eelnõu_Upa külaEelnõu_Kudjape alevik,Eelnõu_Kuressaare 
Kontakt: tel 452 5087.

Aadresside muutmine Valjala alevikus (Pihlaka tänav)

Valjala alevikus on vaja muuta Pihlaka tn 7, Pihlaka tn 9, Pihlaka tn 11,  Pihlaka tn 13 ja Pihlaka tn 15 hoonete ja katastriüksuste aadressid, sest nimetatud aadressidel asuvatesse hoonetesse peasissepääsud ei ole Pihlaka tänavalt. Aadresside muutmise aluseks on Vabariigi Valitsuse 08.10.15 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem" § 15 lg 4.
Täpsem info ja skeem: www.saaremaavald.ee/kohanimed-aadressid.

Konkurss "Värv Kuressaare majal"

Kuressaare linna elukeskkonna kaunistamiseks ja parandamiseks jätkub traditsiooniline konkurss "Värv Kuressaare majal". Konkursi ülesandeks on majaomanike kaasamine hoonete värskendamisse, värvitooni väärtustamine linnapildis ja parimate tunnustamine.
Konkursil osalemise avaldusi võeti vastu 31. septembrini 2018. Konkursi tulemused avalikustatakse hiljemalt 15. detsembriks 2018. Preemiafondi suuruseks on 1300 eurot.
Lisainfo: arhitekt Piret Miller tel 452 5042, piret.miller@saaremaavald.ee.

Jätkuvalt saab taotleda restaureerimis- ja remonditoetust

Saaremaa valla 2018. aasta eelarves on nimetatud toetuseks määratud rahalisi vahendeid summas 20 000 eurot, et aidata kaasa Kuressaare linna arhitektuuripärandi, Kuressaare vanalinna linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud piirkondade säilitamisele, kaitsmisele.
Eelistatult toetatakse ehitiste avariilise olukorra likvideerimist, arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, piirded jne) ja/või avatäidete (uksed, aknad, luugid jne) restaureerimist ning selleks vajaliku projektdokumentatsiooni koostamist.
Ehitiseks on Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis asuv või arhitektuuriväärtuslik ja kaitse all olev hoone või rajatis.
Toetusega soodustatakse töö teostamist kuni 50% ulatuses, mis on suunatud ehitise arhitektuuriväärtuse säilitamisele või taastamisele.
Toetust võivad taotleda isikud, v a kasumit taotlevad juriidilised isikud, kelle omandis või valduses on Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis asuvad või Kuressaares asuvad arhitektuuriväärtuslikud ja kaitse all olevad ehitised.
Taotlusi võetakse vastu 1. detsembrini 2018. Esitatud taotluste läbivaatamine ja komisjoniline hindamine toimub juulis ja detsembris.
Alus: VV 17.04.18 korraldus nr 375
Lisainfo: arhitekt Piret Miller, tel 452 5042, piret.miller@saaremaavald.ee.