Teated

2021. aasta toetuste taotlusvoorude kava

Vallavolikogu kinnitas 29. jaanuaril Saaremaa valla 2021. aasta eelarve. Eelarvesse on planeeritud alljärgnevad toetuste taotlusvoorud. Tegemist on esialgse kavaga, mis võib aasta jooksul muutuda. Täpsem info taotlusvoorude tingimuste kohta peale voorude avamist valitsuse korraldustega. Graafikul vajuta vastava toetuse peale, et näha lisainfot:

2021. aasta taotlusvoorudKülaelu arendamise I taotlusvoor Haridusvaldkonna projektide I taotlusvoor Kultuuriprojektide toetuse I taotlusvoor Spordiprojektide toetuse I taotlusvoor Aleviku- ja külaraha taotlusvoor Pühakodade parendamise toetuse taotlusvoor Kogukondliku turvalisuse maakondlik taotlusvoor Kaasav eelarve Pühakodade tegevustoetuse taotlusvoor Kohaliku omaalgatuse programm (kevad) Sotsiaalvaldkonna toetuste taotlusvoor Tervist ja heaolu toetavate tegevuste maakondlik taotlusvoor Külaelu arendamise II taotlusvoor Spordiprojektide toetuse II taotlusvoor Kultuuriprojektide toetuse II taotlusvoor Kohaliku omaalgatuse programm (sügis) Omaosaluse toetus

Hajaasustuse programmi menetleb 2021. aastast keskkonnaosakond

Seoses töökorralduslikke muudatustega menetleb alates 1.01.2021 hajaasustuse programmiga ning maapiirkondade perede elutingimuste parandamise taotlusvooruga seonduvat keskkonnaosakond. Vastava teenistuja kontaktandmed on jäänud samaks: keskkonnataristu peaspetsialist Maire Käärid (maire.kaarid@saaremaavald.ee; tel 452 5169, 5302 2682).

Kontakt

Arendus- ja kommunikatsiooniosakond
Lossi 1, Kuressaare

Osakonna juhataja
Annika Trummar
tel 452 5030
annika.trummar@saaremaavald.ee