Teated

Vald tunnustas parimaid õpilasi

15. juunil andis vallavanem Mikk Tuisk raekojas üle kaunite kunstide ja aasta gümnasisti stipendiumid.
Kaunite kunstide lastestipendiumi pälvis Lagle Levit, Orissaare Muusikakooli klaverieriala andekas ja tegus õpilane, kes on edukalt esindanud muusikakooli mitmetel erinevatel konkurssidel ja festivalidel.
Kaunite kunstide noorte stipendiumi ja ühtlasi ka ühe aasta gümnasisti stipendiumitest sai Saaremaa Ühisgümnaasiumi abiturient Uku Pokk. Uku on silmapaistev etleja, kes on läbi aastate noppinud laureaaditiitleid, Grand Prix-sid ja eripreemiaid nii maakondlikel kui üleriigilistel konkurssidel.
Aasta gümnasisti stipendiumi pälvis ka Kuressaare Gümnaasiumi abiturient Hedili Nõu, kelle mitmekülgne tublidus on silma paistnud kõigi tema õpinguaastate jooksul – Hedili lõpetab gümnaasiumi kuldmedaliga. Ta on korduvalt olnud kooli tublimate õpilaste hulgas aineolümpiaadide ja -konkursside arvestuses.
Samuti tunnustas vallavanem rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil Kataris 3. koha pälvinud Saaremaa Ühisgümnaasiumi 9. klassi õpilast Merit Matti. Täpsem ülevaade: Facebookis või Youtubes

Lasteaedade töökorraldus suvel

Vallavalitsus annab teada, et 2020. aasta suveperioodil jäävad avatuks kõik Saaremaa valla maapiirkondade lasteaiad, Kuressaare linnas töötab valvelasteaiana Ida-Niidu Lasteaed. VV 31.03.20 korraldus nr 643. Ida-Niidu Lasteaed on suveperioodil avatud 22. juunist 9. augustini ning seal pakutakse suvist valvelasteaia võimalust kõigile Kuressaare linna lasteaias käivatele lastele. Pered, kes soovivad oma lapsele suveks Ida-Niitu valvelasteaiakohta, saavad 10. juunini avalduse esitada Saaremaa valla haridusregistris >>

Huvihariduskonverents lükkub edasi II poolaastasse

Huvihariduskonverents "Mis tuuled puhuvad?" ei toimu 16.-17. märtsil vaid lükkub edasi II poolaastasse. Registreerunutele tagastatakse osalustasu. 

Huvihariduse ja -tegevuse transpordikulude esitamine

Huvihariduses ja -tegevuses osalemise transpordikulude hüvitamise taotluseid oodatakse:
5. septembriks (mai kuni august), 5. detsembriks (septembrist novembrini tehtud transpordikulude eest), 5. märtsiks (kulud detsember kuni veebruar), 5. juuniks (märts kuni mai).

Transpordikulude toetus on mõeldud Saaremaa valla 7–19 aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetamiseks.  Kui lapse huvialaga tegelemise koht on elukohast kaugemal kui 5 km, makstakse perele 0,05 €/km kohta ning kuni 30 eurot kuus. Hüvitamisele kuuluvad isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud, mis on tehtud eelneva kolme kuu jooksul.
Taotluse täitmisel palutakse pöörata tähelepanu, et sõidu marsruut (algus ja sihtpunkt), kordade arv ja kilometraaž kokku oleksid korrektselt täidetud. Taotluse juurde tuleb kindlasti lisada sõidukulu tõendavad kuludokumendid (kleebitult eraldi lehele või lehtedele), samuti esitaja kontaktandmed.
Mitme õppuri transpordikulude hüvitamiseks tuleb esitada ühistaotluse vorm. Allkirjastatud taotlused koos kuludokumentidega tuleb esitada tähtaegselt vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö osakonda. 
Täpsem info ja blankett: www.saaremaavald.ee/huvihariduse-ja-tegevuse-transpordikulude-huvitamine.

Õppuri majutuskulude hüvitamine

Valla eelarvest hüvitatakse gümnaasiumi päevases õppevormis ja põhikooli järgselt kutseõppeasutuses õppiva kuni 20-aastase õpilase majutuskulud tingimusel, et õppuri elukoht  on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vald ning elukohast ei ole võimalik sõita iga päev kodu ja kooli vahet. Majutuskuluse hüvitamine ei laiene riigigümnaasiumis õppijatele, kuna nende majutuskulude hüvitamine toimub õppeasutuse kaudu.
Majutuskulud hüvitatakse õppeperioodil kuni 10 kuud aastas, hüvitamise piirmäär ühes kalendrikuus on 70 eurot.
Täpsem info ja taotlemine: 
www.saaremaavald.ee/oppuri-majutuskulude-huvitamine.

 

Kontakt

Haridus- ja noorsootööosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare 93819

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00