Keskkond

Mida teha jõulukuusega pärast pühi?

Esmalt eemalda kuuselt kõik ehted, plastik ja muud materjalid. Seejärel võib puust vabanemiseks:

  • viia see tasuta AS Kuressaare Soojus platsile aadressile Kalevi 1a (avatud EL kl 10–12);
  • viia see jäätmejaama või Sikassaare Vanametalli (saab ka tellida äravedu, tel 5566 9921);
  • tükeldada see ja põletada oma ahjus;
  • kunstkuusk panna hoiule ja kasutada uuesti järgmisel aastal.

Hajaasustuse programmi ning maapiirkondade perede elutingimuste parandamise taotlusvooru menetleb uuest aastast keskkonnaosakond

Seoses töökorralduslikke muudatustega menetleb alates 1.01.2021 hajaasustuse programmiga ning maapiirkondade perede elutingimuste parandamise taotlusvooruga seonduvat keskkonnaosakond. Vastava teenistuja kontaktandmed on jäänud samaks: keskkonnataristu peaspetsialist Maire Käärid (maire.kaarid@saaremaavald.ee; tel 452 5169, 5302 2682).

Kalad saavad Saaremaa veekogudes paremad kudemistingimused

Saaremaa valla poolt on ellu kutsutud projekt, mis näeb ette käesoleval aastal veekogude suudmealade avardamise. Projekti „Koelmualade puhastamine Saaremaa vallas" käigus puhastatakse setetest ja taimestikust Kihelkonna, Randküla ja Oitme jõe suudmealad. Samuti puhastakse Laidevahe looduskaitsealal kahte siselahte merega ühendavad kraavid ja Riksu jõel kolm lõiku, mis on pillirooga kinni kasvanud. Leisi jõest võetakse välja paarkümmend suuremat puud.

Pärast suudmete avamist võib oodata, et põhilised siirdekalad, nagu särg, säinas ja haug, hakkavad neid veekogusid taas aktiivsemalt kudemiseks kasutama. Kalade elutingimused ja arvukus paranevad. Kudeojade suudmete puhastustööd toimuvad kalade kudeperioodi ja lindude pesitsushooaja välisel ajal 2020. aasta teises pooles. Tööd teostab Rannainvesteeringute OÜ.

Projekti kogumaksumus on 102 675,71 eurot ja see viiakse täies ulatuses ellu Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" toel.

Kontakt

Keskkonnaosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare 93819

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00