« Back

30. juunil avanes sotsiaalvaldkonna II taotlusvoor

Vallavalitsus teavitab, et avanes sotsiaalvaldkonna 2020. aasta II taotlusvoor, mille raames saavad toetust taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud. Sotsiaalvaldkonnas on prioriteediks tegevused, mis toetavad erinevate sihtgruppide igapäevast toimetulekut.

Vallavalitsus oli kahjuks eriolukorra tõttu sunnitud esimese taotlusvooru tühistama. Seega kutsutakse kõiki, kes esitasid taotluse esimesse vooru, planeeritud tegevusi üle vaatama ning uut taotlust esitama.

Taotlusi hinnatakse kolme kriteeriumi alusel:

  1. mõju Saaremaa valla lastekaitse ja sotsiaalhoolekande arengukava  eesmärkide elluviimisel ning elanike toimetuleku ja heaolu parendamisel (osakaal 40%);
  2. taotluse uudsus ja prioriteetsus (osakaal 30%);
  3. taotluse eelarve kulude ja tulude põhjendatus (osakaal 30%).            

Taotlusvooru toetusfondi suuruseks on 18 000 eurot ning taotlusvooru toetuse ülempiiriks 3000 eurot taotleja kohta. Taotlusi saab esitada valla iseteenindusportaalis iseteenindus.saaremaavald.ee 30. juunist 26. juulini (k a) 2020. 

Hindamismetoodika Alus: VV 26.06.2020 korraldus nr 1091.

Lisainfo: gabriela.rooso@saaremaavald.ee, tel 506 8253.