« Back

Enampakkumine kinnistu müügiks

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Kiratsi külas hoonestatud Pärdi kinnistu (registriosa 576934, katastritunnus 27002:002:0301, pindala 5645 m², sihtotstarve elamumaa).
 
Kinnistul paiknevad remonti vajavad ehitised aastast 1956 (elamu, ait, kelder, saun).
Enampakkumise alghind on 16 000 eurot. Kirjalikud pakkumised palutakse esitada hiljemalt 9. juulil 2020.
 
Lisainfo ja tingimused: www.saaremaavald.ee/valdmuub.