« Back

Haridusvaldkonna projektidele jagati toetusi

Märtsis ja aprillis toimus haridusvaldkonna toetuste taotlusvoor. Mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsingutele suunatud taotlusvooru maht oli 12 000 eurot ja toetuse ülempiiriks 1500 eurot taotleja kohta. Taotlusvooru prioriteediks olid nii andekate kui ka hariduslike erivajadustega laste ja õpilaste arengupotentsiaali toetavad tegevused ja üritused.

Projektivoorus oli hindamisel 13 taotlust ja komisjoni otsusel toetati 10 projekti kogusummas 12 000 eurot. Taotlusvoorus esitati projekte õpitubade, ratastel labori, saarluse õppematerjali, kitarrilaagri, noorteregati, keeleõppe praktikapäevade ja mitmete teiste ürituste korraldamiseks.

Taotleja Projekti nimi Toetuse summa (eurodes)
Mittetulundusühing SÜGress Labor ratastel 1500
Mittetulundusühing Saaremaailm Saarluse õppematerjal 1500
Mittetulundusühing Saaremaa Kunstistuudio Savi voolimise ja keraamika õpitoad erivajadustega lastele ja noortele 1500
Mittetulundusühing Saareobu Voltižeerimine 1500
Mittetulundusühing Pihtla Lapsed Pihtla kooli seiklusraja parendamine 1305
Saaremaa Spordiliit Seminar "Lapsed ja noored liikuma" korraldamine 1350
Saaremaa Merispordi Selts Saaremaa noorteregatt 1500
Mittetulundusühing Saaremaa Kitarriakadeemia 15. Kuressaare Kitarrilaagri ja -nädala korraldamine 500
Mittetulundusühing Saarepiiga Koolitus Mittetulundusühing Saarepiiga Koolitus 655
Mittetulundusühing Saare surf Sup Cup 2021 690

 

Tegemist oli haridusvaldkonna toetuste taotlusvooruga, seega otsustas hindamiskomisjon toetada projekte, mille tegevused ja üritused on eelkõige laste ja õpilaste (sh HEV lapsed, õpilased) arengupotentsiaali toetavad, suunatud õpimotivatsiooni ja vaimse tervise turgutamise ning üldpädevuste ja ainevaldkondade vastu huvi tõstmiseks. Projektide raames korraldatavatest üritustest leiavad endale harivaid ning arengut toetavaid tegevusi paljud lapsed, õpilased kui ka nende õpetajad ja lapsevanemad.