« Back

Huvihariduse ja huvitegevuse toetust saab 43 projekti

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlusi sai tänavu esitada 13. aprillini. Kokku esitati taotlusvooru 85 projekti ning hindamiskomisjon otsustas toetada täies mahus või osaliselt 43 projekti kogusummas 75 000 eurot. Toetust eraldatakse huvitegevusvõimaluste mitmekesistamiseks ja kaasaegsete meetodite rakendamiseks huvihariduse ja huvitegevuse pakkumisel, et huvitegevus ja huviharidus oleks võimalikult paljudele noortele kättesaadav.

Prioriteediks olid tegevused, mis loovad osalemise võimalusi maapiirkondades, kaasavad põhikooliealisi õpilasi, toetavad  erivajadustega laste ja noorte osalemist ning seovad mitteformaalõpet ja formaalharidust. Toetati  ka vahendite soetamist. Toetuse taotlemisel pidas hindamiskomisjon oluliseks, kuidas kavandatavad tegevused lähtuvad ja arvestavad noorte tegelike soovide ja huvidega. Oli väga mitmeid projekte, mille kavandamisel oli küsitud noorte arvamust või oli initsiatiiv tulnud hoopiski noortelt endilt.

Nimekirja toetust saanud projektidest ning toetussummadest leiab siit.