« Back

Info kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandideerijatele

Saaremaa vallavalitsus tuletab meelde, et selle aasta 17. oktoobril aset leidvatel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on kandideerimisõigus hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks saanud 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht asub hiljemalt valimisaasta 1. augustil selles kohalikus omavalitsuses.

Tänavu on võimalik esitada kõik dokumendid esmakordselt ka läbi valimiste infosüsteemi. Samuti on võimalik esitada dokumente paberkandjal aadressile Lossi 1, Kuressaare linn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või liis.juulik@saaremaavald.ee. Kõik vajaminevad vormid ja juhendid on kättesaadavad valimised.ee veebilehel.

Olulisemad kuupäevad valimistel kandideerijatele on:

 • valimisliit tuleb esitada valimiskomisjonile registreerimiseks perioodil 18.08.2021 kuni 2.09.2021;
 • kandidaatide registreerimiseks esitamine valimiskomisjonile algab 18.08.2021 ja lõpeb 7.09.2021;
 • vigade parandamine kandidaatide dokumentides lõpeb 9.09.2021 kell 18.00;
 • hiljemalt 7.09.2021 võib esitada vallasekretärile jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi ühe valimisjaoskonna kohta (kokku moodustatakse Saaremaal 16 valimisjaoskonda);
 • MUUDETUD! kandidaatide registreerimise ning liisu heitmise, mille alusel saavad kandidaadid endale registreerimisnumbri, toimub 10.09.2021 algusega kell 13.00 Kuressaare raekojas;
 • kandidaadid saavad soovi korral kandideerimisest loobuda kolme päeva jooksul arvates registreerimisest.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi korraldab valla valimiskomisjon, mis asub Saaremaa vallavalitsuse hoones aadressil Lossi 1, Kuressaare linn.

PARANDATUD! Valimiskomisjoni tööajad on 2021. aastal toimuvate kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest kuni kandideerimisest loobumise viimase päevani (18.08 – 11.09.2021) määratud järgnevalt:

 • tööpäevadel ajavahemikus 18.08.2021 kuni 2.09.2021 kell 13.00–16.00 (v.a. 19.08.2021 ja 27.08.2021, mil tööaeg on kell 9.00–12.00);
 • 3.09.2021 kell 9.00–12.00;
 • 6.09.2021 kell 9.00–12.00 ja kell 13.00–16.00;
 • 7.09.2021 kell 9.00–12.00 ja kell 13.00–18.00;
 • 9.09.2021 kell 13.00–14.00;
 • 10.09.2021 kell 9.00–10.00;
 • 11.09.2021 kell 10.00–11.00.

Vastavalt töö mahule ja vajadusele koguneb valimiskomisjon toiminguid ja otsuseid tegema ka väljaspool kinnitatud aega.

Lisainfo: valimiskomisjoni esimees Liis Juulik (liis.juulik@saaremaavald.ee, tel 5324 6793).