« Back

Vald otsib majandus- ja haldusosakonnale ning turismi- ja turundusteenistusele juhatajaid

Saaremaa Vallavalitsus tuletab meelde, et käimas on avalikud konkursid majandus- ja haldusosakonna juhataja ning turismi- ja turundusteenistuse juhataja ametikohtadele.

Majandus- ja haldusosakonna juhataja põhiülesanneteks on valdkondliku töö korraldamine Saaremaa vallas (osakonna juhtimine, valla kinnisvara haldus, remont ja investeeringud, hooldus, teed-tänavad, ehitus ja liikluskorraldus, valla sõidukid, ühistransport, püsiasustusega väikesaarte areng jm).
Kandidaadilt eeldatakse kõrgharidust ja vähemalt kaheaastast juhtimiskogemust või kolmeaastast valdkondliku töö kogemust, omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist jm. Kandideerimise tähtaeg on 25. juuni 2020.

Turismi- ja turundusteenistuse juhataja hakkab juhtima ja arendama Saaremaa valla turismi- ja turundustegevust ning koordineerima valdkonnapõhist koostööd nii kohalikul kui riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Samuti jätkab juhataja MTÜ Visit Saaremaa senist tegevust Saaremaa kui sihtkoha turundamisel.
Kandidaadilt eeldatakse kõrgharidust ja vähemalt kaheaastast juhtimiskogemust või kolmeaastast valdkondliku töö kogemust, vähemalt kahe võõrkeele oskust, head suhtlemis-, planeerimis- ja koostööoskust jm. Kandideerimise tähtaeg on 6. juuli 2020.

Täpsem info: www.saaremaavald.ee/toopakkumised.