« Back

Kudjape alvikus Kummeli tn 5 projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 22.06.2020 kuni 01.07.2020 on avalikul väljapanekul Kudjape aleviku Oolu maaüksuse detailplaneeringu alal asuva Kummeli tn 5 kinnistu detailplaneeringujärgse hoonestusala tingimusi täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu.

Eelnõu kohaselt võimaldatakse Kummeli tn 5 kinnistule planeeritud hoonestusala suurendada kuni 10% selle esialgsest lahendusest 2 m kaugusele põhjapoolse kinnistu Kummeli tn 3 piirist. 

Eelnõuga on võimalik tutvuda ka paberkandjal aadressil Kuressaare, Tallinna 10, ruum 306. Ettepanekud ja vastuväited esitada vallavalitsusele kirjalikult kas aadressile Tallinna 10, Kuressaare 93819 või e-posti aadressile vald@saaremaavald.eeAsendiskeem