« Back

Kultuuriministeerium toetab ajalooliste linnakeskuste muinsuskaitsealade korrastamist

Tänasest, 1. juulist avanes taotlusvoor, kust rahastatakse väikelinnade muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimise ja avalikku kasutusse võtmisega seotud tegevusi, sh ka Kuressaare linna muinsuskaitsealal. Taotlusvooru maht kokku on 2 859 647 eurot ning kestab kuni käesoleva aasta 30. novembrini. Programmi rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest, kuhu panustavad Norra, Island ja Liechtenstein.

„Eesti väikelinnad on omanäolised ja pakuvad mõnusat elukeskkonda. Kui toome vanalinna rohkem avalikke funktsioone ja korrastame tühje või alakasutatud hooneid, mõjub see ergutavalt kogu linnasüdamele. Tahame selle toetusega näidata, et kohalik areng võib põhineda kultuuripärandil," ütles Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Merilin Piipuu.

Kristin Eliassen Norra Kultuuripärandi Ametist väljendas heameelt, et Norra saab pakkuda programmis „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine" lisaks rahastusele ka teadmisi. „Oleme selles programmis aktiivne partner ning ootame pikisilmi kahepoolsete suhete loomist Eesti partneritega," ütles Eliassen.

Taotlusi saab esitada Riigi Tugiteenuste Keskusele e-toetuste keskkonna kaudu. Taotlema on oodatud Eestis juriidilise isikuna registreeritud avaliku ja erasektori asutused ja valitsusvälised organisatsioonid ning Eestis tegutsevad valitsustevahelised organisatsioonid.

Toetuse vähim summa ühe projekti kohta on 200 000 eurot ja suurim summa 500 000 eurot.

Täpsem info Kultuuriministeeriumi kodulehel  ja Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel.