« Back

RMK kutsub kohalikke osalema Orissaare terviseraja ning Karujärve riigimetsade avalikel koosolekutel

Riigimetsa Majandamise Keskus tänab kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Orissaare terviseraja ning Karujärve riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest.

Kokkuvõtetega, mis sisaldavad kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel. Saabunud ettepanekuid arvesse võttes on RMK koostanud Orissaare terviseraja ning Karujärve ümbruse riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2021-2030. Projektide ehk kinnitamata kavadega on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Keskus ootab kohalikku kogukonda, elanikke ja kohalikku omavalitsust riigimetsas plaanitavate metsatööde kava tutvustamise avalikule koosolekule:

  • Tumala-Orissaare-Väikese väina tee ääres Orissaares terviseraja alguses 8. juuni kell 14.00;
  • Karujärve KAH alal Karujärve baasi tee ja Kõõru-Karujärve tee ristmikul 7. juunil kell 14.00.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehelt.

Lisainfo:
Jaan Prants
RMK Saaremaa metsaülem
saaremaa@rmk.ee
tel 505 3706