« Back

Saare maakonna haridustöötajate tunnustamine 2021

26. augustil 2021 tunnustas vald üleriigilise ja maakondliku üldhariduse ja kutsehariduse tunnustussüsteemi raames „Eestimaa õpib ja tänab"  Saaremaa silmapaistvamaid haridustöötajaid.

Tunnustussüsteem on kahetasandiline: maakondlik ja üleriigiline.

Tunnustusi jagatakse igal aastal 12 kategoorias (aasta lasteaiaõpetaja, aasta klassiõpetaja, aasta klassijuhataja, aasta põhikooli aineõpetaja, aasta gümnaasiumiõpetaja, aasta kutseõpetaja, aasta tugispetsialist, aasta huvialaõpetaja, aasta õppejõud, aasta õppeasutuse juht, aasta haridustegu, aasta hariduse sõber) ning alates sel aastast lisandus riiklik haridustöötaja elutööpreemia (üleriigiline tasand).

Saare maakonnas esitati üheteistkümnes kategoorias 15-st haridusasutusest kokku 37 õpetajate nominenti.

Aasta lasteaiaõpetaja 2021 - Mai Pääsk.
Aasta klassiõpetaja 2021 - Maret Rei.
Aasta klassijuhataja 2021 - Kadri Markus.
Aasta põhikooli aineõpetaja 2021 - Tiina Saar.
Aasta gümnaasiumiõpetaja 2021 - Anni Haandi.
Aasta huvialaõpetaja 2021 - Kairit Levit.
Aasta kutseõpetaja 2021 - Kaie Kesküla.
Aasta tugispetsialist 2021 - Reet Saulin.
Aasta õppeasutuse juht 2021 - Maidu Varik.

Aasta õpitegu 2021 on õppenõustamine, Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus, juhataja Aaro Nursi.

Aasta hariduse sõber 2021 on Janika Kolk.

Pikaajalise tulemusliku töö ja kauaaegse haridusasutuse juhtimise eest pälvis Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukirja Kuressaare Vanalinna kooli direktor Tõnu Erin.

Samuti pälvis Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukirja pikaajalise eduka töö eest õpetajana kogu kooli ja kogukonna heaks ning 60. juubeli sünnipäeva puhul Valjala põhikooli õpetaja Ülle Lahi.

Pikaajalise eduka töö eest Kuressaare ametikoolis ning 30. tööaasta täitumisel koolijuhina sai Saaremaa valla tänukirja Kuressaare Ametikooli direktor Neeme Rand.

Äramärkimist väärisid ja Saaremaa valla tänu said kolm koolijuhti: 15 aastat koolijuhina täitunud Kahtla lasteaed-põhikooli direktor Helle Rüütel, kümme aastat Lümanda põhikooli direktor olnud Liia Raun ja viis aastat Kihelkonna kool direktorina töötanud Kai Kallas.

Saaremaa vald soovib õnne!