« Back

Saaremaa noortekeskused saavad avatud noorsootöö arendamiseks 15 000 eurot

Tänu Eesti Noorsootöö Keskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusele saavad Saaremaa noortekeskused avatud noorsootöö arendamiseks 15 000 eurot.

"Kui eriolukord sundis rõhku panema veebilahendustele, siis suvel on rohkem fookuses välitegevused, järgides sealjuures Terviseameti juhiseid ja hügieeninõudeid. Meie piirkondade noorte koosolekutelt selgus, et noored on väsinud ekraanidest ja tegid ettepanekuid reaalseteks tegevusteks,"  selgitas valla noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist Lindia Lallo.

Avatud noortekeskused hangivad välitegevusteks ja tänavanoorsootöö korraldamiseks näiteks slackbatuute, discgolfi- ja matkavarustust, jalgratta järelkärusid, elektritõukerattaid, SUP-laudu, sportlohesid, pop-up telke jm vahendeid. Samuti viiakse läbi erinevad koolitusi ja õpitubasid.

"Toetus tagab võimekuse nii täna kui tulevikus viia läbi erinevatele noortele huvipakkuvaid avatud noorsootöö tegevusi õues ja noortekeskuste ümbruses, mis toetavad nii traditsioonilisi huvisid kui aitavad arendada uuenduslikke ja noorte seas tõusva trendiga tegevusi (nt slackbatuut)," kommenteeris Lallo.

Vahendite valikul lähtuti piirkondade erinevatest vajadustest ja tingimustest nii täna ja tulevikus. Tegevustes osalemine arendab noortes erinevaid oskusi ja pädevusi:

  • sotsiaalset pädevust ja koostööd (probleemide lahendamise oskus);
  • loogilist matemaatilist pädevust ning oskust edendada laiemalt teadust, tehnoloogiat ja inseneeriat;
  • algatusvõimet ja ettevõtlikkuspädevust (sh loovus, eneseteostus ja proovilepanek);
  • kodanikupädevus (nt seaduste tundmine).

Täpsemat infot tervistavate ja arendavate suvetegevuste kohta leiab oma piirkonna avatud noortekeskuste sotsiaalmeedia kanalitest.

Vaata ka: noorsootöö ja noortekeskused Saaremaa vallas