« Back

Saaremaa on tõeliselt roheline sihtkoht

Rahvusvaheline säästvat turismi arendav organisatsioon Green Destinations tunnustas Saare maakonda hõbedase märgisega. Antud märk näitab, et sihtkoha elukorraldus arvestab keskkonnaga laiemalt –   väärtustatakse kohalikke traditsioone ja pärandkultuuri, ollakse lugupidav kohaliku kogukonna suhtes ning välditakse massiturismi. Kõigis oma tegevustes ja valikutes ollakse võimalikult keskkonna-, kliima- ja loodussõbralik. Turismi edendatakse läbi kohalike ettevõtjate ning soodustatakse uute töökohtade teket.

„Hõbedane tase on tunnustus meile kõigile, tänan kõiki kolleege ning partnereid, kes aitasid meil Green Destinationi väga põhjalikku taotlust täita. Visit Saaremaa jätkab kestliku turismi arendustegevustega, mis on loomulikult pidev protsess ja nõuab järjepidevat koostööd erinevate valdkondade vahel," ütles tunnustuse kohta Visit Saaremaa juhataja Helina Andruškevitšus.

Abivallavanem Kristiina Maripuu lisas: „Rohelise sihtkoha arendamisel tehtud töö ning Saaremaa kui elukeskkonna ja reisisihi tunnustav märkamine teeb mõistagi suurt heameelt. Praegu, mil koostamisel on Saare maakonna turismi arengustrateegia, on ülimalt tervitatav, et niisugused väärtused saavad objektiivse tagasiside ja ka vastava märgise. Samas tasub toonitamist, et roheline sihtkoht ja vastav tunnustus on märksa laiem kui vaid turismivaldkond."

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) turismiarenduskeskuse eestvedamisel on käimas koostööprojekt, mille raames Eesti turismisihtkohad saavad hinnangu piirkonna jätkusuutlikkusele ning säästlikkusele. Green Destinationsi hinnang on jaotatud tasemeteks, madalamalt loetledes pronks-, hõbe-, kuld-, plaatinatase ja kõige kõrgemana sertifitseeritud rohesihtkoha tase. Kõrgeima hinnangu Eesti sihtkohtadest – kuldtaseme sai Lahemaa. Järvamaa, Saaremaa, Hiiumaa ja Tartumaa pälvisid hõbetaseme ning Rakvere ja Pärnu pronkstaseme.

Roheliseks sihtkohaks pürgiv sihtkoht peab vastama enam kui sajale kriteeriumile, mis puudutavad loodust (kogu ökosüsteemi), keskkonda (veekäitlus, õhukvaliteet, prügimajandus), kliimat, kultuuri ja traditsioone, elanike sotsiaalset heaolu (sealhulgas elanike tervis, tööhõive), ettevõtluskeskkonda ja külalislahkust ning elanike kaasatust ja omavalitsuse juhtimist. Green Destinations annab sihtkohale väga hea võimaluse näha tervikpilti.

Mujal maailmas on roheliste sihtkohtade programmiga liitunud üle 200 sihtkoha. Rahvusvahelises võrgustikus osaledes on võimalus õppida teiste sihtkohtade kogemustest, et parimal viisil arendada külastajateekonda rohelisi põhimõtteid järgides ning aidata kaasa, et elukeskkond oleks järjest puhtam ja meeldivam ka meie oma inimestele.

„Rohelise sihtkoha tunnustus on Saare maakonna rohepöörde kavale kena alguspunkt. Tegu on järjepideva tööga – et taset hoida või tõsta, on sihtkohal vaja kahe aasta pärast läbi teha uus auditeerimine," sõnas Helina Andruškevitšus.

Eesti turismisihtkohtade arendust ja turundust rahvusvahelise programmi Green Destinations raames toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.