« Back

Saaremaa Ühisgümnaasiumist saab Kuressaare Hariduse Kool

Tänasel Saaremaa vallavolikogu istungil võeti muu hulgas vastu otsus Saaremaa Ühisgümnaasiumi (SÜG) ümberkorraldamise osas seoses Kuressaare haridusvõrgustiku ümberkorraldamise ja Saaremaa Gümnaasiumi avamisega tulevasel, 2021. aasta sügisel.

Otsuse kohaselt jätkab SÜG põhikoolina ning see hakkab ka kandma uut nime – Kuressaare Hariduse Kool.

Abivallavanem Helle Kahm usub, et valitud kooli nimi teeb palju rõõmu meie nii tulevastele õpilastele, lastevanematele kui ka tervele kooliperele ning aitab välja arendada uue, juba põhikoolile omase kultuuri. "Sealjuures on oluline pidada silmas ka väärika haridusasutuse senist ajalugu, väärtusi ja eesmärke, millesse SÜG on aastate jooksul sügava panuse andnud", rõhutab ta.

Juba varasemalt on linna teise keskkooli, Kuressaare Gümnaasiumi (KG) osas vastu võetud sarnane otsus, mille kohaselt saab sellest koolist tulevikus samuti põhikool, nimega Kuressaare Nooruse Kool. Jätkuvalt pakuvad linnas haridust edasi ka Kuressaare Vanalinna Kool ning Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium.

Üks teine täna volikogus vastuvõetud otsus puudutab aga Kallemäe Kooli, mis otsuse kohaselt võetakse Haridus- ja Teadusministeeriumilt tulevaseks õppeaastaks üle. Ka siin on jätkuvalt mitmeid arenguid, mis ei piirne vaid kooli ülevõtmisega.