« Back

Saaremaa vallas esitati valimiskomisjonile registreerimiseks kokku 265 kandidaati

Tänavu, 17. oktoobril 2021 toimuvateks Saaremaa Vallavolikogu valimisteks esitasid seitse erakonda ja üks valimisliit Saaremaa valla valimiskomisjonile registreerimiseks kokku 265 kandidaati. Tähtaeg kandidaatide esitamiseks oli 7. september kell 18.00 ning parandusi sai kandideerimisdokumentidesse sisse viia kuni 9. septembrini kell 18.00. Eelmistel, 15. oktoobril 2017 toimunud Saaremaa Vallavolikogu valimistel kandideeris kokku 304 kandidaati viie erakonna ja kolme valimisliidu koosseisus ning ühe üksikkandidaadi näol.

"Ühel erakonnal esines dokumentides puudusi, mistõttu viibis ka kandidaatide registreerimine ja liisu hetimine," kommenteerib valimiskomisjoni esimees Liis Juulik. Otsuse kandidaatide registreerimise kohta võtab valimikomisjon vastu seega täna, 10. septembri pärastlõunal kell 13.00 algaval koosolekul Kuressaare raekoja vallavolikogu saalis, kus antakse kandidaatidele ka registreerimisnumbrid liisuheitmise tulemuste alusel.

Liis Juuliku sõnul on valimiskomisjoni töö siiani kulgenud töiselt ning koostöö erakondade ja valimisliidu volitatud esindajatega on sujunud enamasti ladusalt. "Kandideerimisdokumentides esinenud vead on olnud pigem vormilised ja saanud üldjuhul kiirelt parandatud. Tänavune eripära oli võimalus esitada kõik dokumendid paberkandja kõrval esmakordselt ka elektrooniliselt läbi valimiste infosüsteemi, mida kohalike valimiste kontekstis varem teha ei saanud. Täname kõiki erakondade ja valimisliidu esindajaid koostöö eest," lisab ta.

Kohaliku omavalitsuse volikogu 2021. aasta valimiste nädal algab esmaspäeval, 11. oktoobril. See koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäevasel valimispäeval, 17. oktoobril. Eelhääletamise ajal on võimalik hääletada ka elektrooniliselt. Tähtis kuupäev valijatele on samuti 17. september 2021 – pärast seda kuupäeva elukoha ja viibimiskoha aadressiandmetes tehtud muudatusi kohalike omavalitsuste volikogude valimiste mõttes arvesse ei võeta. "See tähendab, et kui elanik soovib hääletada Saaremaa Vallavolikogu valimistel, peab ta elukoht rahvastikuregistri andmetel olema registreeritud Saaremaa valla territooriumile hiljemalt selleks kuupäevaks," täpsustab valimiskomisjoni esimees.