« Back

Hoiame elu Saaremaal!

Saaremaa Vallavalitsus kutsub kõiki osalema ideekorjes „Hoiame elu Saaremaal!".

Ideede kogumise eesmärk on teada saada, mis on inimeste arvates Saaremaa vallas hästi, mis võiks paremini olla ning kuidas soovitut saavutada. Kogutud infot kasutatakse Saaremaa valla arengukava 2019–2030 ülevaatamisel ja muutmisel. Seekordne ideekorje viiakse läbi laiapõhjalisemalt, kaasates lisaks vallaelanikele ka Saaremaa valla erinevaid sidus- ja koostöörühmi.

Saaremaa abivallavanem Kristiina Maripuu märkis, et ehkki valla arengukava vaadatakse üle igal aastal, julgustab ta arengukava muutmisele ja täiendamisele palju loovamalt lähenema. "Tänavu plaanime lisaks ideekorjele ka Saaremaa eri piirkondadesse minna, et arvamusi, soove ja soovitusi inimestelt kohapeal silmast-silma küsida," sõnas Maripuu.
"Senisest veelgi suuremat rõhku paneme kaasamisele ning avalikke arutelusid soovime senise ühe-kahe asemel korraldada igas osavalla- ja kogukonnakogu piirkonnas."

Ettepanekuid saab esitada 17. juulini 2020 veebiaadressil www.saaremaavald.ee/meiesaaremaa.