« Back

Saaremaa Vallavolikogu jätkab pärast valimisi 31 liikmega

Infot eelnevate ja tänavuste valimiste osas leiab www.saaremaavald.ee/valimised.

Täna, 18. juunil toimunud istungil otsustas Saaremaa Vallavolikogu, et volikogu järgmise koosseisu liikmete arv on 31 nagu seni. Lisaks moodustati 2021. aasta valimisteks Saaremaa vallas üks valimisringkond ja kinnitati valla viieliikmelise valimiskomisjoni koosseis.

Saaremaa valla valimiskomisjoni esimees on vallasekretär Liis Juulik ning liikmed Alo Heinsalu, Evelin Voksepp, Liina Sepp ja Risto Kaljuste. Komisjoni asendusliikmeteks nimetati Diana Lõhmus ja Mika Männik.

Valimiskomisjoni esimehe, vallasekretär Liis Juuliku sõnul on sel aastal kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel mitu muudatust, mis loodetavasti teevad hääletamise valijate jaoks lihtsamaks. „Saaremaal avatakse senise 18 asemel 16 valimisjaoskonda, Nasval ja Kõljalas alalist jaoskonda seekord ei ole, kuid mõlemas kohas saab valima minna ühel eelhääletamise päeval," ütles Juulik. Ta lisas, et tänavustel valimistel võetakse Eestis esmakordselt kasutusele elektrooniline valijate nimekiri ja see võimaldab inimesel hääletada Saaremaa piires endale sobivaimas valimisjaoskonnas, mitte tingimata oma elukohajärgses jaoskonnas.

Valimisperiood koondub sel sügisel ühte nädalasse, mis algab esmaspäeval, 11. oktoobril ja lõppeb pühapäeval, valimispäeval 17. oktoobril. Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii elektrooniliselt kui ka pabersedeliga jaoskonnas, pühapäeval ehk valimispäeval üksnes pabersedeliga. „Seekord on valijal võimalik pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma varem antud e-häält muuta," selgitas valimiskomisjoni esimees. Liis Juuliku sõnul on esmaspäevast neljapäevani Saaremaal avatud üks valimisjaoskond, mis asub Kuressaare kultuurikeskuses, reedest pühapäevani on avatud valla kõik 16 jaoskonda. „Reedest pühapäevani toimub ka kodus hääletamine, selleks on vaja esitada kas kirjalik või suuline taotlus telefonitsi," ütles Juulik.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valitakse neljaks aastaks. Valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on kantud rahvastikuregistrisse. Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada Eestis elavad Euroopa Liidu teiste liikmesriikide kodanikud, Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud ja Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.