« Back

Salme Põhikooli arengukava 2022-2025 eelnõu avalikustamine

Saaremaa Vallavalitsuse 21. detsembri 2021 istungil kiideti heaks ja suunati avalikustamisele Salme Põhikooli arengukava 2022–2025 eelnõu. Eelnõu on avalikustatud ning selle osas saab esitada ka kirjalikke ettepanekuid kuni 10. jaanuarini 2022 aadressil kool@salme.edu.ee.