« Back

17. juunist saab taotleda toetust tervise ja heaolu tegevustele

17. juunist on avatud Saare maakonna tervist ja heaolu toetavate tegevuste 2020. aasta taotlusvoor.
 
Raha saab taotleda tegevustele, mis lähtuvad maakonna tervise- ja heaoluprofiilist või maakonna tervise ja heaolu ülevaatest 2018, maakonna arengustrateegias välja toodud vajadustest ning täidavad rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 eesmärke ja alaeesmärke. Samuti tuleks tegevuste planeerimisel jälgida Tervise Arengu Instituudi põhimõtteid.
 
Arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närepi sõnul on taotlusvooru eesmärgiks leida ja ellu viia Saare maakonnas tervise edendamisele suunatud projekte, mis aitaksid parandada meie maakonna elanike tervist läbi vastavate tegevuste, olgu nendeks siis liikumisharrastuste edendamine, õigele toitumisele suunatud teadlikkuse tõstmine või veel midagi kolmandat.
"Oluline on, et tegevus ei jääks üksikürituseks, vaid tegemist oleks pikemaajalise ja mõjupõhise tegevusega, " lausus Närep. "Kutsume julgelt üles neid, kellel ideid saarlaste eluviiside tervislikumaks muutmiseks, enda taotlusi esitama," lisas ta. 
 
Taotlusvoorus saavad osaleda kohalikud omavalitsused, kohaliku omavalitsuse allasutused (koolid, lasteaiad), sihtasutused ja maakonda registreeritud mittetulundusühingud. 2020. aastal on toetuse piirsumma 800 eurot, taotleja rahaline omafinantseering on vähemalt 20%.