« Back

16. juunist saab taotleda toetust kultuuriprojektidele

Kultuuritoetuste II taotlusvoor on ellu kutsutud toetamaks Saaremaa vallas toimuvaid ja valla mainet kujundavaid avalikkusele suunatud projekte. Samuti toetatakse kogukonda kaasavaid sädeprojekte ning projekte, millel on potentsiaal tõusta märgilisteks ja traditsioonilisteks.

Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja seltsingud, kes on registreeritud või tegutsevad valla haldusterritooriumil ning kelle põhikirjaliste või lepinguliste eesmärkide hulka kuulub Saaremaa valla mittetulundustegevuse toetamise korras nimetatud omaalgatuse, ühistegevuse ja/või kestva arengu toetamine kooskõlas valla valdkondlike prioriteetidega.

Toetuse taotlemine toimub iseteenindusportaalis iseteenindus.saaremaavald.ee, kus tuleb hiljemalt 30. juunil 2020 esitada ettenähtud taotlusdokumendid.

Taotlusvooru toetusfondi suuruseks on 30 000 eurot, toetuse ülempiiriks ühe taotleja kohta on 2000 eurot. 

Lisainfo: kristel.peel@saaremaavald.ee või tel 452 5071.
Alus: VV 02.06.20 korraldus nr 956 Hindamiskriteeriumid