« Back

Teade Praakli ning Triigi külade riigimetsades plaanitavatele metsatöödele saabunud ettepanekute avalikustamisest ja ettepanekute alusel koostatud metsa majandamise projektide valmimisest

RMK Saaremaa metsaülem Jaan Prants tänab kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Praakli ning Triigi külade riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga aladel metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest.

"Oleme analüüsinud saabunud ettepanekuid. Kokkuvõtetega, mis sisaldavad kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel. Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Praakli ning Triigi külade ümbruse riigimetsade majandamise kavade projektid aastateks 2022-2031. Projektidega ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Ootame koostatud Praakli ning Triigi külade riigimetsade majandamise kavade projektidele kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile saaremaa@rmk.ee hiljemalt 4. oktoobriks 2021. Juhis metsatööde plaanide kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaaladel on kättesaadav samuti RMK kodulehel."

Lisainfo:
Jaan Prants
RMK Saaremaa metsaülem
saaremaa@rmk.ee
tel 505 3706