« Back

Vallavalitsus otsib võimalusi kultuuritöötajate palgatõusuks

Esmaspäeval, 17. jaanuaril kohtusid vallavanem Madis Kallas, abivallavanem Koit Voojärv ning kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Kristel Peel Saaremaa valla raamatukogude ja rahvamajade esindajatega, et arutada võimalusi kultuuritöötajate palgatõusuks ning valdkonna töötasusüsteemi korrastamiseks.

Kohtumisel lepiti kokku, et raamatukogud ja rahvamajad esitavad koostöös vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonnaga oma ettepanekud kultuuritöötajate palgasüsteemi põhimõtete kujundamiseks. Ühe võimalusena nähakse valla kultuuritöötajate tasu sidumist riigis kehtiva valdkondliku alammääraga ja palkade diferentseerimist vastavalt töötajate haridus- ja kutsetasemele.

Riigieelarvest palka saava kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalk on 2022. aastal 1400 eurot. Sellist töötasu saavad Saaremaa vallas neli raamatukogutöötajat. Vallaeelarvest tasustatavate kõrgharidusega raamatukogutöötajate palk on 1000 eurot kuus (bruto) ja keskeriharidusega töötajal keskmiselt 745 eurot. Rahvamajade töötajatele makstakse palka vallaeelarvest, praegu on töötasu väga erinev, jäädes vahemikku 760–1500 eurot. Saaremaa valla 2022. aasta eelarves on arvestatud kultuurivaldkonna töötajate 5–10%-lise palgakasvuga.