« Back

Vallavalitsuse 30.06.2020 istungi päevakord

1. Toetuse kasutamise tähtaja pikendamine (MTÜ Saaremaa Teater)
2. Avaliku ürituse loa andmisest (Saaremaa Ooperipäevade piknik; Toomas Anni kontsert; kontsertsari Kuressaare Suvepidu; vabaõhuetendus "Niskamäe naised ... mehed ka")
3. Hajaasustuse programmi 2019. a toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Hindu küla Niidi; Kasti küla Maanu)
4. Saaremaa valla ettevõtjatele COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamise toetusvooru tingimuste kinnitamine ja hindamiskomisjoni moodustamine
5. Eluruumi tagamine
6. Volituste andmine
7. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale (Kuressaare Kullerkupu tänav)
8. Vallavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel (Pamma küla Kooli kinnistu)
9. Katastriüksuse jagamisel ja piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ja koha aadressi muutmine (Laheküla Kuuse tee; Laheküla Teeristi ja Laheritsu; Suur-Rahula küla Loortse; Lööne küla Rässa; Mändjala küla Kulli ja Kullinurga; Laugu küla Kurisoo)
10. Lihthanke "Eterniidijäätmete kogumisring" korraldamine